Zaloguj
Reklama

Cholesterol a płeć.

Autorzy: BRUCE JANCIN
Cholesterol a płeć.
Fot. panthermedia
(5)

Ilość kobiet z grupy wysokiego ryzyka manifestujących stężenie cholesterolu LDL poniżej 100 mg/dL wzrosła z 33%, jeszcze przed wprowadzeniem postępowania zależnego od płci pacjenta, do 40% po prowadzeniu nowych wytycznych. Równocześnie, ilość mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka z wynikami cholesterolu LDL poniżej 100 mg/dL wzrosła z 41% do 50%.

Reklama

Bezwzględna różnica dotycząca wskaźnika dobrej kontroli lipidowej pomiędzy mężczyznami a kobietami wzrosła z 8%- przed wprowadzeniem nowych wytycznych- na 10% po wprowadzeniu nowych zasad.

Obniżenie poziomu cholesterolu LDL poniżej 70 mg/dL osiągnięto u 10% mężczyzn i 6% kobiet przed wprowadzeniem nowych wytycznych zależnych od płci pacjenta, oraz u 15% mężczyzn i 10% kobiet po zastosowaniu nowych wskazań.

Badanie retrospektywne dotyczące zastosowania nowych wytycznych, obejmowało 17070 mężczyzn oraz 17357 kobiet. Wszyscy pacjenci znajdowali się w grupie podwyższonego ryzyka z powodu występowania u nich chorób sercowo-naczyniowych lub też cukrzycy. Przed wprowadzeniem nowych wytycznych dotyczących uwzględnienia płci pacjenta, 53% mężczyzn uczestniczących w badaniu i będących w grupie podwyższonego ryzyka oraz 44% kobiet z tej grupy przyjmowało leki obniżające poziom cholesterolu LDL. Po zastosowaniu nowych wskazań ilość osób przyjmujących takie leki wzrosła do 56% w grupie mężczyzn oraz do 46% w grupie kobiet.

Po przeprowadzeniu analizy wielozmiennej logistycznej regresji uwzględniającej wiek, występowanie zespołu metabolicznego, współistniejące choroby oraz liczne inne czynniki zakłócające stwierdzono, iż u kobiet z grupy wysokiego ryzyka było o 32% mniej prawdopodobne w porównaniu do mężczyzn osiągnięcie poziomu cholesterolu LDL poniżej 100 mg/dL oraz 36% mniej prawdopodobne uzyskanie wyników będących poniżej 70 mg/dL.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn news, Volume 41, Issue 24, Page 1,5 (15 December 2006)

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze