Zaloguj
Reklama

Bloki śródkomorowe – bloki odnóg pęczka Hisa

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Kardiolog
Fot. Pantherstock
Kardiolog
(0)

Występowanie zaburzeń przewodnictwa środkowego spowodowane jest zwolnieniem lub przerwaniem przewodzenia impulsu elektrycznego w różnych częściach układu przewodzącego. Najczęstszą lokalizacją bloku jest pień prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa.

Reklama

Zupełny blok prawej odnogi spowodowany jest przerwaniem przewodzenia impulsów w prawej odnodze pęczka Hisa. Pobudzenie dociera przez lewą odnogę do lewej komory, a następnie przez przegrodę międzykomorową do prawej komory. W konsekwencji dochodzi do opóźnienia depolaryzacji prawej komory.

Blok niezupełny może być spowodowany samoistnym włóknieniem, niedokrwieniem lub zawałem mięśnia sercowego, zapaleniem mięśnia sercowego, przerostem prawej komory, ostrym sercem płucnym, zatorem tętnicy płucnej bądź wrodzonymi lub nabytymi wadami serca. Podobna sytuacja występuje w przypadku zupełnego bloku lewej odnogi, gdzie dochodzi do opóźnienia depolaryzacji lewej komory.

Przyczyny zarówno zupełnego jak i niezupełnego bloku to:

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Pod redakcją M. Dłużeniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka. Akademia Medyczna. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze