Zaloguj
Reklama

Białko (IGF BP-4) oraz ludzkie zarodkowe komórki macierzyste

Serce
Fot. Shutterstock
Serce
(0)

Serce to najważniejszy narząd układu krwionośnego, leżący w klatce piersiowej we wnętrzu worka osierdziowego. Budowa każdej komórki mięśnia sercowego jest bardzo skomplikowana. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób ma problemy z sercem. Na świecie rodzi się także coraz więcej dzieci z różnego rodzaju wadami serca. Czy można lepiej zrozumieć zaburzenia leżące u podstaw tych wad i chorób? Jaki wpływ mają na to białka i enzymy uczestniczące w różnicowaniu kardiomiocytów?

Reklama

Serce człowieka składa się z czterech jam (dwóch przedsionków i dwóch komór). Budowa komórki (włókna) mięśniowego jest specyficzna - wypełniona jest ona bowiem pęczkami miofibryli, zbudowanymi z dwóch rodzajów włókienek białkowych - filamentów cienkich oraz grubych. Układ ten jest bardzo regularny, co jest widoczne w postaci naprzemiennego położenia prążków jasnych i ciemnych wzdłuż miofibryli.

Unaczynienie tętnicze serca pochodzi od tętnic wieńcowej prawej i lewej. A unerwiane jest ono przez układ współczulny oraz przywspółczulny. Objawem pracy mięśnia sercowego jest jego skurcz, pojawiający się pod wpływem impulsu nerwowego, który dociera do włókna mięśniowego.

Serce to organ, który jako pierwszy powstaje podczas rozwoju zarodka. W procesie tym uczestniczy duża ilość, różnego rodzaju białek oraz enzymów. Sygnały komórkowe wysyłane są do wybranych komórek, by te przekształciły się w komórki mięśnia sercowego.
Badacze z Japonii z Chiba University pod kierownictwem I. Komuro odkryli, że jedno z białek, które wiąże insulinopodobny czynnik wzrostu (polipeptyd, który wykazuje bardzo duże podobieństwo do insuliny) tj. IFG BP-4 w znaczący sposób wspomaga różnicowanie niewyspecjalizowanych jeszcze komórek w kardiomiocyty.

W badaniach na hodowlanych komórkach ludzkich oraz zwierzęcych, jednoznacznie wykazano, że brak tego białka całkowicie upośledza rozwój a także różnicowanie komórek mięśnia sercowego. Naukowcy z Japonii podkreślają, że dzięki temu odkryciu możliwe będzie lepsze i dokładniejsze zrozumienie zaburzeń rozwojowych wad serca, które w chwili obecnej są najczęstszymi wadami rozwojowymi u noworodków.

Warto tutaj także wspomnieć o tym, że ludzkie zarodkowe komórki macierzyste stanowią źródło komórek dla medycyny regeneracyjnej, co może stanowić klucz do rozwiązania problemów związanych z regeneracją uszkodzonych kardiomiocytów. Przypuszcza się także, że mogą hamować rozwój uszkodzeń w obrębie mięśnia sercowego.

Kolejne badania zarówno na materiale zwierzęcym jak i ludzkim są w toku. Wydaje się, że stanowią przełom w kardiologii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Anatomia człowieka", Adam Bochenek i Michał Reicher, PZWL wyd. VII, Warszawa 1999
    Zarys angiologii czynnościowej, Prof. zw. dr hab. med. Bogusław Gołąb, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Łódź 1998

Adres www źródła:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze