Zaloguj
Reklama

Badania izotopowe w diagnostyce kardiologicznej

Rezonans magnetyczny
Fot. ojoimages
Rezonans magnetyczny
(5)

Choroba wieńcowa, zgodnie z wynikami badań, jest najczęstszą przyczyną niewydolności serca, u osób powyżej 75 roku życia.

Reklama

Pomimo dużego rozwoju farmakologii w zakresie leczenia niewydolności serca, w dalszym ciągu rokowania pacjentów z zaburzeniami kurczliwości serca pozostaje złe. Dotychczas również nie porównano, w badaniach klinicznych, leczenia zachowawczego z leczeniem, które wykorzystuje zabiegi rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Aby ocenić obiektywnie żywotność poszczególnych elementów mięśnia sercowego, stosuje się szereg metod, między innymi - badania izotopowe.

PET (positron emission tomography), jest jednym z badań izotopowych, polegających na podaniu pacjentowi substancji znaczonej izotopem, który gromadzi się w mięśniu sercowym, w zależności od ilości przemian komórkowych w danych obszarze. Badanie to jest jednym z najdokładniejszych, wykazując do 95% czułości i swoistości, w zakresie badania żywotności mięśnia sercowego.

SPECT (single-photon emission computed tomography), jest badaniem izotopowym, pozwalającym w dokładny sposób określić, które obszary serca są zdrowe, niedokrwione oraz obumarłe. Wynika to z różnic wychwytu podanego izotopu przez tkanki zdrowe, zmienione i obumarłe. SEPCT pozwala również na zbadanie perfuzji, czyli przepływu krwi przez mięsień sercowy z racji tego iż, wychwyt izotopu zawartego w podawanej substancji, zależy między innymi od przepływu krwi w sercu. Bramkowane badanie SPECT (ECG-gated SPECT), pomimo małej rozdzielczości uzyskiwanego obrazu, pozwala na określenie ruchomości mięśnia sercowego oraz ocenę zwiększania objętości w czasie skurczu.

MRI (magnetic resonance imaging) jest badaniem z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, który wychwytuje podany pacjentowi kontrast. Pozwala ono na ocenę zarówno anatomiczną, jak również na określenie obumarłych obszarów mięśnia sercowego.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Metody rewaskularyzacyjne w leczeniu niewydolności serca” C. Kępka, A. Witkowski [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Tom V. Część 2. Niewydolność serca” pod red: M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, M. Kucha, P. Krzyżaka, Warszawa 2004

Reklama
(5)
Komentarze