Zaloguj
Reklama

Test wysiłkowy u dzieci - wskazania, przeciwwskazania, sposób przeprowadzenia

Autorzy: dr Zofia Zięba
Wykres EKG
Fot. Panthermedia
Wykres EKG
(4)
Test wysiłkowy u dzieci
Reklama

Test wysiłkowy to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do oceny objawów kardiologicznych w trakcie kontrolowanego  wysiłku i na tej podstawie określenia stopnia zaburzeń funkcji serca lub skuteczności leczenia. Może być użyty również u dzieci z astmą do oceny indukowanego wysiłkiem skurczu oskrzeli.

Test wysiłkowy u dzieci - Objawy i przebieg

Wskazania

Test wysiłkowy służy do oceny tolerancji wysiłku u dzieci z chorobami serca, płuc lub innych narządów, określenia związku objawów z wysiłkiem, oceny skuteczności leczenia farmakologicznego i chirurgicznego lub rezerwy wysiłkowej u sportowców lub osób poddanych rehabilitacji.

Przeciwwskazania

Nie wykonuje się  prób wysiłkowych u dzieci z zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia, z wadami serca zakwalifikowanymi do leczenia chirurgicznego. Z zachowaniem ostrożności można u chorych z:

  • nadciśnieniem płucnym,
  • systemowym, zespołem długiego QT,
  • zaburzeniami rytmu serca,
  • zespołem Marfana,
  • po przeszczepie serca.

Sposób przeprowadzenia

Testy wysiłkowe przeprowadza się na ergometrze rowerowym lub ruchomej bieżni wg ustalonego protokołu. Parametrami ocenianymi są: ciśnienie tętnicze, częstość rytmu serca, wytrzymałość, zapis EKG i utlenowanie krwi tętniczej. Pacjent przez cały czas jest obserwowany na wypadek wystąpienia zasłabnięcia, omdlenia, bólu w klatce piersiowej, zmian niedokrwiennych czy zaburzeń rytmu serca. U dzieci z umiarkowaną lub znacznie ograniczoną tolerancją wysiłku przeprowadza się skrócony 6 minutowy test marszowy.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Park M.K., Kardiologia dziecięca, red. wyd. polskiego Skalski J., Elsevier, Wrocław, 2011

Kategorie ICD:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze