Zaloguj
Reklama

Budowa serca - anatomia

Serce
Fot. Pantherstock
Serce
(0)
Reklama

Serce człowieka to jeden z najważniejszych narządów. Położone jest w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym. Umieszczone jest w worku osierdziowym. Mięsień sercowy działa jak pompa a jego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie stałego przepływu krwi przez wszystkie tkanki. Serce człowieka zbudowane jest z dwóch przedsionków oraz dwóch komór. Rolą przedsionka prawego jest zbieranie krwi z całego organizmu. To z niego krew wypływa do przedsionka lewego, następnie transportowana jest do lewej komory i do wszystkich tkanek organizmu. Serce człowieka zaczyna bić w 21 dniu od poczęcia. U osoby dorosłej waży ono około pół kilograma i wykonuje około 72 uderzeń na minutę (w stanie spoczynku). Przyspiesza między innymi na skutek: wysiłku fizycznego, stresu, lęku, przy gorączce. O serce należy dbać w sposób szczególny gdyż jego choroby są niebezpieczne dla zdrowia oraz życia pacjenta. Dzieli się je na wrodzone oraz nabyte.

 

Objawy i przebieg wad serca

Mięsień sercowy zaliczany jest do najważniejszego narządu ośrodkowego układu naczyniowego. Pobiera ono krew krążącą po całym organizmie z żyły głównej górnej oraz dolnej, a także z żył płucnych. Krew wydostająca się z komór serca tłoczona jest natomiast do aorty oraz pnia płucnego. W prawej części serca (komora oraz przedsionek prawy) krąży krew żylna natomiast w lewej części serca (komora oraz przedsionek lewy) krew tętnicza. Prawa część serca tłoczy krew do krążenia płucnego a lewa do dużego krążenia. Ważne jest to, że obydwie połowy kurczą się równocześnie i zawsze wypychają tą samą ilość krwi. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób zdrowych. U pacjentów z chorobami serca np. wrodzonymi proces ten może przebiegać inaczej.

Bardzo ważną rolę w sercu pełnią zastawki, które odpowiadają za regulację kierunku przepływu krwi. Co ważne, nie pozwalają na jej cofanie się z komór do przedsionków oraz z wielkich tętnic do komór. Zastawka mitralna znajduje się między komorą a przedsionkiem  w lewej części serca. Zbudowana jest ona z dwóch płatków. W prawej części serca znajduje się zastawka trójdzielna. Warto tutaj pamiętać także o zastawce aortalnej oraz tętnicy płucnej.  

Serce człowieka zawiera układ bodźcotwórczo- przewodzący, który umożliwia jego rytmiczną pracę. W jego skład wchodzą:

  • węzeł zatokowo-przedsionkowy
  • pęczki międzywęzłowe (przedni, tylny, środkowy),
  • węzeł przedsionkowo-komorowy
  • pęczek przedsionkowo-komorowy
  • włókna Purkiniego zatopione między komórkami mięśniowymi.

Prawidłowa praca serca umożliwia normalne i sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym. Jeśli zauważymy, że serce nie pracuje prawidłowo i towarzyszy temu ból w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem, sinienie czy kołatanie serca, powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do kardiologa.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze