Zaloguj
Reklama

Zaburzenia rytmu

Przeglądaj w kategorii Zaburzenia rytmu:
Reklama

Zaburzenia rytmu serca to choroby serca, które występują, gdy serce bije zbyt szybko, gdy serce bije zbyt wolno lub gdy serce ma nieregularny rytm. Zaburzenia te mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym chorobami serca, zaburzeniami równowagi elektrolitowej, lekami i innymi schorzeniami. Mogą pojawiać się częstoskurcze. 

Zaburzenia rytmu serca są często leczone lekami, terapiami urządzeń lub zabiegami chirurgicznymi.

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca obejmują beta-blokery, blokery kanału wapniowego i leki przeciw arytmiczne. Terapie urządzeń obejmują m.in. rozruszniki serca, implantację stentów oraz bajpasy (by pass).

Operacje kardiologiczne są czasami stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza gdy inne metody leczenia zawiodły.

Jednym z urządzeń pomocnych w leczeniu zaburzeń rytmu serca jest rozrusznik serca, który służy do elektrycznego pobudzania rytmu serca. Rodzaj stymulatora oraz typ zastosowanej stymulacji zależą od schorzenia, które było wskazaniem do wszczepienia rozrusznika serca.

Wszczepienie rozrusznika serca jest operacją kardiologiczną wykonywaną w znieczuleniu miejscowym i sedacji. Elektrostymulacja serca może być czasowa lub stała. Rozrusznik serca jest stosowany u pacjentów z zaburzeniami tętna, w celu jego szybszej stymulacji.

Na przestrzeni ostatnich lat wykonuje się również coraz więcej implantacji stentów. Stent wygląda jak maleńka sprężynka, jest to rodzaj perforowanej rurki zbudowanej z cienkiej siateczki. Umieszcza się go wewnątrz zwężonego naczynia krwionośnego za pomocą cewnika balonikowego, co powoduje jego rozszerzenie. Poprzez implantację stentów leczymy nowe schorzenia albo nawroty zwężenia leczonej już tętnicy, przywracając drożność naczynia. Stenty dzielimy na: metalowe oraz pokrywane lekiem.

Pacjentom chorującym na zaawansowaną chorobę niedokrwienną serca wszczepia się bajpasy. Bajpasy to pomosty naczyniowe łączące aortę i naczynia wieńcowe. Dodatkowo pozwalają one ominąć przewężenia tętnic, które pierwotnie doprowadzają krew do serca.

Jeśli uważasz, że możesz mieć zaburzenie rytmu serca, czujesz kołatanie serca, ważne jest, aby zgłosić się do lekarza, aby można było zdiagnozować i leczyć ten stan. 

Lekarz kardiolog może zlecić wykonanie EKG serca, echa serca, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości badanie holterem. Holter umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności serca. Niektóre schorzenia serca, takie jak migotanie przedsionków mogą przebiegać bezobjawowo. 

W przypadku zatrzymania akcji serca ważna jest szybka reakcja. Defibrylator serca to urządzenie, które służy do tak zwanej defibrylacji. Sprzęt ten stwarza możliwość przywrócenia akcji serca w przypadku jego nagłego zatrzymania. Defibrylator jest urządzeniem, które jest najczęściej stosowane przez ratowników medycznych lub lekarzy medycyny ratunkowej.