Zaloguj
Reklama

Wady serca

Przeglądaj w kategorii Wady serca:
Reklama

Czasami interpretacja ekg wskazuje na to, że powinniśmy się wybrać do lekarza. Warto bowiem sprawdzić czy nie mamy wady serca

Wada serca jest to każde zaburzenie anatomiczne budowy serca, polegające na obecności nieprawidłowych połączeń pomiędzy jamami serca lub dużymi naczyniami bezpośrednio do nich uchodzących, lub na nieprawidłowej budowie i funkcji zastawek serca. Wady serca dzielimy na wrodzone i nabyte. Zdarza się, że tętno wysokie może występować przy wadach serca.

Wady wrodzone

Istnieją wady wrodzone proste, w których nie mamy do czynienia z nasilonymi objawami i tym samym nie ma potrzeby stosowania leków ani przeprowadzania zabiegów kardiochirurgicznych. Chory z taką wadą okresowo zgłasza się na kontrolę u specjalisty. Niektóre wady wrodzone wraz z rozwojem dziecka samoczynnie ulegają wyleczeniu, jednakże istnieją inne wady wrodzone, które już od samych narodzin dziecka stanowią zagrożenie życia i wymagają natychmiastowej interwencji już nawet w pierwszych minutach życia dziecka.

Wady wrodzone dzieli się na:

  1. Wady ze zwiększonym przepływem płucnym, np. drożny przewód tętniczy, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, wspólny kanał przedsionkowo-komorowy. W przypadku tego typu wad serca możliwy jest przeciekanie krwi utlenowanej z krążenia systemowego z powrotem do płuc. Z tego powodu dodatkowa objętość krwi, która nie pełni swojej funkcji obciąża serce.
  2.  Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym, np.: tetralogia Fallota, atrezja zastawki trójdzielnej, przełożenie wielkich pni tętniczych, atrezja zastawki tętnicy płucnej. W przypadku tych wad zbyt mała ilości krwi krąży przez płuca, dlatego krew, która trafia do tkanek jest zbyt mało utlenowana;
  3. Wady z utrudnionym przepływem krwi, np. stenoza aortalna, koarktacja aorty, stenoza płucna. W tego typu wadach występuje zwężenie na drodze przepływu krwi;
  4. Wady złożone, w których występuje kilka problemów jednocześnie, np.: wspólny pień tętniczy, zespół hipoplazji lewego serca, całkowity nieprawidłowy drenaż żył płucnych.

Wady nabyte

Wady nabyte dotyczą zastawek, najczęstsze to: zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej, zwężenie zastawki trójdzielnej, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (zespół Barlowa). Najczęściej nabyte wady serca są konsekwencją przebytego zapalenia wsierdzia w wyniku choroby reumatycznej, do innych możliwych przyczyn należą: bakteryjne zapalenie wsierdzia, zapalenie wsierdzia w przebiegu tocznia rumieniowatego. Leczenie zabiegowe wad zastawkowych polega na wykonaniu: komisurotomii lub wszczepianiu biologicznych lub mechanicznych zastawek serca.

Należy pamiętać, że nie wszystkie problemy z sercem wskazują na wadę serca. 

Wielu pacjentów myśli, że pfo (przetrwały otwór owalny) jest wadą serca – nie jest to jednak prawda.