Zaloguj
Reklama

Niewydolność serca

Przeglądaj w kategorii Niewydolność serca:
Reklama

Niewydolność serca jest to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca w wyniku zaburzenia jego czynności, przez co ludzkie serce nie może dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do tkanek ustroju. Zdarza się jednak, że odpowiednia pojemność minutowa jest utrzymana dzięki podwyższeniu ciśnienia napełniania. W obu przypadkach obserwuje się ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego. Niewydolność dotyczy albo jednej z komór albo obu komór łącznie.

Niedostateczna podaż tlenu do tkanek jest powodem występowania objawów niewydolności serca. Niewydolność serca dzieli się na świeżą, przemijającą, przewlekłą, a ponadto na: skurczową (ze zmniejszonym lub zwiększonym rzutem serca) i rozkurczową oraz lewokomorową i prawokomorową. Do przyczyn niewydolności serca należą: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, wada zastawki mitralnej lub aortalnej, jednakże na pierwszy plan wysuwa się stan po zawale serca. Niewydolność prawokomorowa często jest wynikiem powikłania niewydolności lewokomorowej, może ona występować w przebiegu przeciążania prawej komory ( izolowana niedomykalność zastawki trójdzielnej, nadciśnienie płucne, zaciskające zapalenie osierdzia) jako postać izolowana.

Główne przyczyny niewydolności serca to: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca (zawał serca), pierwotne choroby serca, zapalenie mięśnia sercowego, nadużywanie alkoholu, zaburzenia rytmu serca, wady zastawek serca.

Objawy niewydolności serca:

Pacjent cierpiący z powodu niewydolności serca bardzo łatwo męczy się i jest osłabiony, już przy stosunkowo niewielkim wysiłku, obserwuje się uczucie duszności towarzyszące wysiłkowi, a w postaci zaawansowanej nawet w nocy lub spoczynku, obrzęki nóg, nasilające się tuż po przebudzeniu. Stopniowo zauważa się wyniszczenie. Pacjent traci masę ciała, pojawia się suchy kaszel, niekiedy z towarzyszącą rdzawo podbarwiona plwociną.
Nie leczona lub źle kontrolowana niewydolność serca może doprowadzić do wielu powikłań, między innymi do: zakrzepów i zatorów, zaburzeń rytmu serca, czy też niewydolność nerek.

Leczenie niewydolności serca

Początek leczenia niewydolności serca to proóba usunięcia lub korygowania jej przyczyny. Zwalczenie objawów natomiast wymaga odpowiedniej kuracji farmakologicznej. Leki najczęściej stosowane w niewydolności serca: ACE-inhibitory, leki moczopędne, beta- blokery, glikozydy nasercowe, antagoniści wapnia. Leczenie zabiegowe niewydolności serca to :angioplastyka; operacje zastawek serca, czy by passy.