Zaloguj
Reklama

Kardiologia dziecięca

Przeglądaj w kategorii Kardiologia dziecięca:
Reklama

Kardiologia dziecięca stanowi oddzielną dziedzinę w kardiologii, bo dziecko, szczególnie to najmłodsz różni się od osoby dorosłej, głównie zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej i regulacją temperatury ciała. Choroby serca u dzieci mają głównie charakter wrodzony. Wrodzoną wadę serca często rozpoznaje się podczas badania ultrasonograficznego płodu, niekiedy wysłuchaniem szmeru nad sercem, niewydolnością serca, wstrząsem, ale również sinicą. Do najczęstszych wad wrodzonych u dzieci należą: ubytek przegrody międzykomorowej - najczęściej występująca wada wrodzona serca u dzieci, przetrwały przewód tętniczy Botalla, zwężenie drogi odpływu prawej komory, całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych, zwężenie cieśni aorty, zespół Fallota, ubytek międzyprzedsionkowy serca, zwężenie drogi odpływu lewej komory.

Do częstych niepokojących objawów i chorób w kardiologii dziecięcej należą:

 1. Szmer nad sercem – Nie każdy szmer nad sercem jest związany z wadą serca. U dzieci, szczególnie tych najmłodszych, najczęściej występuje szmer niewinny, tzw. rozwojowy;
 2. Sinica nieprawidłowe sine zabarwienie skóry zwłaszcza w okolicy palców, ust, płatków uszu( Może sygnalizować wadę serca u dziecka.)- konieczne jest ustalenie jej przyczyny. Występuje, gdy stężenie odtlenionej hemoglobiny wynosi powyżej 5 g%;
 1. Omdlenie – może być objawem nieprawidłowości zarówno kardiologicznych jak i neurologicznych;
 2. Gorsza tolerancja wysiłku fizycznego – również może być pierwszym objawem wady serca u dziecka
 3. Słaby przyrost masy ciała, trudności w karmieniu noworodków i niemowląt – przyjmowanie pokarmu jest jednym z największych wysiłków wykonywanych przez noworodki i niemowlęta. Przerywanie podczas karmienia, długi czas karmienia, a w konsekwencji słaby przyrost masy ciała może być objawem niewydolności serca;
 4. Ból w klatce piersiowej u dziecka - do przyczyn którego u dzieci należą:
  • Choroby układu oddechowego ( zapalenie płuc, astma, odma opłucnowa, ciało obce w oskrzelach);
  • Zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym;
  • Zmiany urazowe klatki piersiowej;
  • Zmiany w obrębie kości i chrząstek;
  • Naciągnięcie mięśni wskutek nadmiernych ćwiczeń fizycznych;
  • Pleurodynia;
  • Półpasiec;
  • Przyczyny idiopatyczne (napięcie nerwowe, stany lękowe, hiperwentylacja);
  • Zmiany w układzie pokarmowym: refluks żołądkowo-przełykowy, ciało obce w przełyku, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;
  • Choroby układu krążenia: zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzi, zaburzenia rytmu serca, anomalie tętnic wieńcowych, zawał serca;
 5. Niewydolność serca u dzieci;
 6. Zaburzenia rytmu serca (arytmię) i przewodzenia;
 7. Zapalenia mięśnia sercowego;
 8. Kardiomiopatie -  każda choroba mięśnia sercowego związaną z upośledzeniem jego funkcji, której nie towarzyszą wady wrodzone, nadciśnienie tętnicze i płucne lub nieprawidłowości naczyń wieńcowych.