Zaloguj
Reklama

Inne choroby

Przeglądaj w kategorii Inne choroby:
Reklama

Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Odpowiadają za prawie połowę wszystkich zgonów, co wynika zarówno z powszechnego występowania chorób serca, a także dużej różnorodności tych chorób.

Choroby serca to liczne schorzenia o charakterze ostrym lub przewlekłym, które obejmują co najmniej jeden z elementów serca. Choroby serca dzieli się również na wrodzone i nabyte, a także strukturalne i czynnościowe.

Choroby serca to przede wszystkim: choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa), zaburzenia rytmu serca (arytmia, tachykardia, bradykardia, migotanie przedsionków), niewydolność mięśnia sercowego (ostra, przewlekła), blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia lub wsierdzia, wady zastawkowe i nerwica serca, pfo.

Każda z tych chorób może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. Niepokojące może być nawet zasłabnięcie, dlatego każdy objaw trzeba obserwować. 

Czynniki prowadzące do rozwoju chorób serca są bardzo rozmaite. W przypadku chorób wrodzonych serca kluczową rolę odgrywają schorzenia genetyczne oraz zaburzenia w rozwoju płodu. Natomiast w przypadku chorób serca o charakterze nabytym istotne znaczenie ma niezdrowy tryb życia, zła dieta oraz uzależnienia.

Najczęstszymi chorobami serca z którymi zgłaszamy się do lekarza kardiologa są; arytmia, tętniak, zakrzepica. 

Ważne jest, aby każdy niepokojący objaw zgłaszać u lekarza. Istotne jest bowiem jak najszybsze rozpoznanie chorób serca i wdrożenie odpowiedniej terapii.