Zaloguj
Reklama

Zawał serca – jakie są przyczyny i objawy, a jakie podjąć leczenie?

Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
Fot. medforum
Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
(0)

Zawał serca to, niestety, wciąż bardzo częsta choroba – szacuje się, że każdego roku z jej powodu umiera w Polsce około 200 tysięcy pacjentów. Przyczyniać się do jego występowania może stosowanie różnych szkodliwych używek, jak i niewłaściwa dieta czy pewne schorzenia. W przypadku zawału serca jednym z najistotniejszych czynników jest czas, który upływa od jego wystąpienia do rozpoczęcia leczenia – jakie więc dolegliwości mogą wskazywać na zawał i na czym polega leczenie zawału serca?

Reklama

Spis treści:

 1. Zawał serca – czym jest?
 2. Zawał serca – przyczyny
 3. Zawał serca – wczesne objawy
 4. Zawał serca – rodzaje
 5. Zawał serca – leczenie
 6. Zawał serca – ile trwa powrót do zdrowia?

Zawał serca nieustannie od lat stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów ludzi na całym świecie. O chorobie tej wspomina się w różnych mediach bardzo często zarówno ze względu na jej rozpowszechnienie, jak i ze względu na to, że odpowiedni styl życia pozwala znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania. Teoretycznie pacjenci powinni mieć dość dużą wiedzę na temat tego problemu, w praktyce jednak nadal stosunkowo dużo osób nie wie, jakie są przyczyny zawału serca czy jego wczesne objawy.

Zawał serca – czym jest?

Sam zawał to dość ogólny termin, który oznacza martwicę tkanki spowodowaną niedokrwieniem. U ludzi dochodzić może w związku z tym zarówno do zawału płuc, zawału mózgu (określanego jako udar), jak i właśnie do zawału serca.

Krew, z którą do tkanek docierają tlen i ważne substancje odżywcze, jest różnym tkankom i narządom ludzkiego organizmu zwyczajnie niezbędna do funkcjonowania – bez jej stałego dopływu, po krótszym lub dłuższym czasie, komórki zaczynają obumierać. W pierwszym etapie zawału serca kardiomiocyty, czyli sercowe komórki mięśniowe, przestają się prawidłowo kurczyć, później zaś dochodzi do ich rozpadu.

Zawał serca – przyczyny

Najczęściej do zawału serca dochodzi w związku z pęknięciem blaszki miażdżycowej w którymś z naczyń doprowadzających krew do tego narządu. Naczynia te określane są jako wieńcowe i wtedy, gdy dojdzie w nich do pęknięcia wspomnianej blaszki, w okolicy wytwarzana jest zamykająca naczynie skrzeplina, przez którą dopływ krwi do obszaru mięśnia sercowego zaopatrywanego przez daną tętnicę zostaje zablokowany.

Różne tak naprawdę problemy mogą sprzyjać powstawaniu, a później pękaniu blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Część z nich jest niemodyfikowalna, co oznacza, że zasadniczo pacjenci ani lekarze nie mają na nie wpływu, inne zaś są już modyfikowalne, dzięki czemu poprzez wpływanie na nie można ograniczyć ryzyko zawału serca. Do niemodyfikowalnych czynników ryzyka zawału zaliczane są:

 • płeć (mężczyźni częściej zapadają na zawał serca),
 • wiek (im człowiek jest starszy, tym większe ma ryzyko zawału serca),
 • uwarunkowania genetyczne.

Drugą grupą czynników ryzyka zawału serca są czynniki modyfikowalne, do których zaliczane są:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • cukrzyca,
 • nadmierna masa ciała,
 • palenie papierosów,
 • zespół metaboliczny,
 • zwiększone stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi,
 • nieprawidłowe nawyki żywieniowe,
 • nadmierna konsumpcja alkoholu,
 • mała aktywność fizyczna.

Zawał serca – wczesne objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem zawału serca jest ból w klatce piersiowej. Ma on charakter rozlany, co oznacza, że pacjent nie jest w stanie precyzyjnie określić miejsca, w którym go boli. Ból w klatce piersiowej to jednak zdecydowanie niejedyny możliwy objaw zawału serca – wśród innych dolegliwości, które bywają spotykane w jego przebiegu, wymienić można:

 • ból za mostkiem,
 • duszność,
 • wzmożenie potliwości,
 • uczucie znacznego niepokój, lęk przed śmiercią,
 • ból brzucha,
 • zawroty głowy,
 • ból promieniujący do szyi, żuchwy czy barku.

Warto tutaj podkreślić, że objawy zawału serca nie zawsze są oczywiste. Jako przykład można podać pacjentów z cukrzycą, u których ból w klatce piersiowej może nie być typowy lub… może on wcale nie wystąpić.

Zawał serca, fot. panthermedia

Zawał serca – rodzaje

Zawał serca to pojęcie tak naprawdę dość ogólne – wyróżnia się bowiem różne jego rodzaje. Biorąc pod uwagę odchylenia w EKG, wymieniane są zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) oraz zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Uwzględniając zakres zawału, wyróżnić można zawał pełnościenny oraz zawał podwsierdziowy, analizując dynamikę problemu wyszczególnić można z kolei ostry zawał serca oraz ponowny zawał serca, czyli tzw. dorzut zawału.

Zawał serca – leczenie

W leczeniu zawału serca najistotniejszy jest czas. Pacjent, który podejrzewa wystąpienie u siebie tej choroby, bezzwłocznie powinien wezwać zespół ratownictwa medycznego. Wstępnie podawane chorym są podstawowe leki, takie jak np. kwas acetylosalicylowy, a także tlen. Leczenie szpitalne przebiega z kolei naprawdę różnie i postępowanie jest uzależnione chociażby od rodzaju zawału, który wystąpił u danego pacjenta. Wykorzystywane może być leczenie zabiegowe, np. przezskórna angioplastyka wieńcowa czy pomostowanie aortalno-wieńcowe, potocznie określane jako wszczepienie by-passów. Zastosowane może być jednak również i leczenie fibrynolityczne, czyli proces rozpuszczania skrzeplin z wykorzystaniem odpowiednich leków dożylnych.

Warto tutaj wspomnieć, że leczenie zawału serca to nie tylko stosowanie środków, które mają na celu zapobiec martwicy mięśnia sercowego. Pacjentom podawane są również leki przeciwbólowe, a także – w razie potrzeby – środki stabilizujące ich ciśnienie tętnicze czy preparaty korygujące ewentualne zaburzenia elektrolitowe.

Zawał serca – ile trwa powrót do zdrowia?

W przypadku zawału najistotniejsze jest jak najszybsze udzielenie choremu pomocy, dzięki czemu jego szanse na przeżycie rosną. Leczenie zawału serca zdecydowanie jednak nie kończy się na ustabilizowaniu stanu chorego – wtedy, gdy już do tego dojdzie, konieczna jest zazwyczaj rehabilitacja. Regularne ćwiczenia mają na celu przywrócić pacjenta do pełnej sprawności, ale i dzięki nim możliwe jest zmniejszenie ryzyka kolejnego zawału. Pacjent zazwyczaj jest w stanie wrócić do podstawowych aktywności już po kilku tygodniach, zdarza się jednak, że pełen powrót do sprawności zajmuje kilkanaście miesięcy.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze