Zaloguj
Reklama

Zalecenia dotyczące opieki nad osobą z podejrzeniem COVID-19

Pandemia
Fot. ojoimages
Pandemia
(0)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła i opublikowała wykaz zaleceń, do jakich należy się stosować w przypadku opieki w domowych warunkach nad osobą z podejrzeniem koronawirusa, mającą łagodne objawy COVID-19.

Reklama

Aktualna sytuacja na świecie pokazuje, że przebieg choroby zmienia się bardzo szybko. Pacjenci, u których występuje gorączka, kaszel oraz duszności, powinny być niezwłocznie hospitalizowane. Jednak coraz więcej jest osób, u których pojawia się podejrzenie zarażeniem koronawirusem, jednak ich objawy są łagodne. Warto wówczas rozważyć opiekę domową.

Niezbędna konsultacja medyczna

Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczącej opieki domowej jest bardzo niebezpieczne. Dlatego bezwzględnie wymaga jest każdorazowa konsultacja medyczna. Ponadto pracownik zakładu opieki zdrowotnej osobiście powinien ocenić, czy warunki domowe poszczególnej osoby nadają się do tego, by skorzystać z opieki domowej. Ważne! Z tej formy powinny korzystać jedynie osoby z łagodnymi objawami oraz bez chorób współistniejących. Przypominamy, że na poważne powikłania najbardziej narażone są osoby o osłabionej odporności immunologicznej, u których występują choroby serca, płuc, niewydolność nerek, cukrzyca i inne.

Kurs z zakresu higieny w związku z koronawirusem

Każdy pacjent objęty opieką domową wraz z pozostałymi domownikami powinni przejść szkolenie z zakresu codziennej higieny w kontekście uniknięcia rozprzestrzeniania się COVID-19. Kurs powinien obejmować działania związane z profilaktyką oraz zasadami opieki nad osobą z podejrzeniem koronawirusa. Na czas kwarantanny każdy, kto zamieszkuje z potencjalnie zarażonym, powinien być objęty stałym wsparciem merytorycznym oraz nadzorem epidemiologicznym.

Najważniejsze zalecenia stworzone przez WHO

Dla bezpieczeństwa osoby z podejrzeniem koronawirusa, jak i mieszkających z nią, należy zapewnić jej miejsce w oddzielnym, dobrze wentylowanym, pokoju. Bardzo istotne jest także, żeby pomieszczania wspólne, tj, łazienka i kuchnia, również były dobrze wentylowane.

Pacjent musi być odizolowany od innych pomieszczeń, a pozostali domownicy powinni ograniczyć z nim kontakt do minimum. Jeśli istnieje taka możliwość, należy utrzymywać odległość trzech metrów.

Osobą potencjalnie zarażoną COVID-19 powinna zajmować tylko jedna, zdrowa osoba, u której nie występują choroby przewlekłe. Przez cały czas trwania kwarantanny zakazane są jakiekolwiek odwiedziny, nawet najbliższych.

fot. panthermedia

Konieczna jest bardzo dokładna higiena rąk. Po jakimkolwiek kontakcie z potencjalnie zarażonym, należy przez min. trzydzieści sekund myć ręce mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą. Warto używać jednorazowych ręczników papierowych. Taka higienia powinna również obowiązywać przed i po kontakcie z żywnością.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze