Zaloguj
Reklama

Zakrzepica żył kończyn dolnych

Autorzy: lek med. Patrycja Nowak
Zatkane tętnice
Fot. Pantherstock
Zatkane tętnice
(0)

Zakrzepica to choroba, której istotą jest powstawanie zakrzepów w obrębie układu żył głębokich. W pewnych sytuacjach jest to stan groźny dla życia, ze względu na możliwość powikłań pod postacią zatorowości płucnej. Objawy to przede wszystkim ból, obrzęk kończyny dolnej. Postępowanie polega przede wszystkim na podawaniu leków przeciwkrzepliwych.

Reklama

Istotą choroby jest powstawanie zmian zakrzepowych w układzie żył głębokich. Do czynników ryzyka zalicza się między innymi: wiek powyżej 40 roku życia, otyłość, urazy – szczególnie złamania, długotrwałe unieruchomienie, choroby nowotworowe, trombofilia, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, leczenie przeciwnowotworowe, dodatkowo - duże zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej, miednicy i kończy dolnych.

Objawy typowe dla zakrzepicy to:

  • obrzęk podudzia lub całej kończyny,
  • ból łydki,
  • tkliwość uciskowa,
  • nadmierne ucieplenie,
  • kończyna może być blada lub sina.

W przypadku zakrzepicy żył kończyn górnych występuje ból i obrzęk.
Całkowite rozpuszczenie zakrzepu zdarza się rzadko. Zakrzepy żył głębokich mogą ulec fragmentacji i stanowić materiał zatorowy, grożąc rozwojem zatorowości płucnej. Zatorowość płucna może być masywna z zajęciem głównych naczyń – jest to stan zagrożenia życia. W przypadku zakrzepicy drobnymi fragmentami, objawy często są błędnie rozpoznawane jako na przykład zapalenie płuc lub astma. Bardzo rzadko powikłaniem jest udar mózgu lub zator obwodowy – powstaje wskutek tak zwanej zatorowości skrzyżowanej, podczas gdy istnieje połączenie między prawym i lewym przedsionkiem serca. Innym, odległym powikłaniem jest zespół pozakrzepowy – gdy dochodzi do częściowej rekanalizacji naczynia, dochodzi do uszkodzenia zastawek żylnych i rozwija się nadciśnienie i przewlekła niewydolność żylna.

Zwykle u dużej liczby chorych zakrzepica ma przebieg niecharakterystyczny, stąd tak ważne jest rozpoznanie. Z badań pomocniczych wymienić należy oznaczenie poziomu D-dimerów oraz ultrasonograficzny test uciskowy (żyła, która wypełniona jest zakrzepem nie zapada się pod wpływem ucisku głowicą). Podstawą rozpoznania jest oczywiście badanie kliniczne pacjenta.

Postępowanie przy zakrzepicy żył głębokich polega przede wszystkim na podawaniu leków przeciwkrzepliwych z zastosowaniem heparyny drobnocząsteczkowej lub niefrakcjonowanej. Długość leczenia należy dostosować do stanu klinicznego pacjenta oraz towarzyszących schorzeń dodatkowych. Unieruchomienie zwykle nie jest konieczne, zastosować natomiast powinno się opatrunek uciskowy.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Interna Szczeklika, mały podręcznik, MP, str 342-360

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze