Zaloguj
Reklama

Wszystko co dziś wiemy na temat rozruszników serca

Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
Fot. medforum
Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
(4)

Rozrusznik serca, nazywany jest także stymulatorem serca (kardiostymulator) i może być stosowany u pacjentów czasowo (odpowiada za stymulację w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach) lub na stałe (rozrusznik jest implantowany pacjentowi).

Reklama

Jego zadaniem jest elektryczne pobudzanie serca. Stymulator serca składa się z baterii, układu elektronicznego oraz elektrod. Odpowiada za monitorowanie i kontrolowanie czynności mięśnia sercowego oraz wyzwalanie impulsów, wtedy gdy istnieje taka konieczność. O rodzaju stymulacji decyduje lekarz na podstawie przeprowadzonych badań oraz stanu chorego.

Wskazania do czasowej oraz stałej stymulacji serca

Wśród wskazań do stałej stymulacji serca wymienia się między innymi: zespól zatoki szyjnej, blok AV trzeciego oraz drugiego stopnia czy zespół chorego węzła zatokowego. Wskazaniami do czasowej stymulacji serca są: ostry zawał serca a także częstoskurcz.

Zabieg wszczepienia stymulatora serca - na czym polega, jak oraz gdzie jest wykonywany?

Zabieg wszczepienia stymulatora (rozrusznika) serca odbywa się w pracowni elektrofizjologii pod kontrola oraz opieką lekarską w znieczuleniu miejscowym. Rozrusznik serca wszczepiany jest podskórnie w większości przypadków miejscem wszczepienia jest obszar ciała poniżej lewego obojczyka. Elektroda lub elektrody przeprowadzane są przez naczynia (najczęściej żyła podobojczykowa lub naramienno- piersiowa) a później do serca (co odbywa się pod kontrola radiologiczną) do prawego przedsionka lub prawej komory. Rodzaj oraz typ dobranego rozrusznika są zależne od schorzenia. Pacjent ma zakładana książeczkę rozrusznikową (stymulatorową), w której wpisywane są wszystkie dane (w tym czteroliterowy kod). Ważne jest by zgłaszać się do lekarza zgodnie z zaleceniami na okresowe kontrole (zaraz po wszczepieniu po około 3 miesiącach a następnie co najmniej jeden raz w roku).

fot. panthermedia

Wskazania i przeciwwskazania do wszczepienie stymulatora serca

Wśród wskazań do wszczepienia stymulatora serca wymienia się między innymi: migotanie przedsionków, zbyt wolna akcję serca, omdlenia (gdzie leczenie farmakologiczne nie skutkuje) oraz choroby wrodzone i nabyte. Wymienić tutaj należy także zaawansowaną niewydolność krążenia oraz kardiomiopatię. Do najczęstszych przeciwwskazań do wszczepienia rozrusznika serca wymienia się: różnego rodzaju zakażenia i infekcje (stałe oraz miejscowe) czy zaburzenia automatyzmu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Choroby wewnętrzne, Andrzej Szczeklik, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków
    Choroby wewnętrzne, Franciszek Kokot, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
    Interna, Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze