Zaloguj
Reklama

Wszystko co dziś wiemy na temat rozruszników serca

Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
Fot. medforum
Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
(4)

Rozrusznik serca, nazywany jest także stymulatorem serca (kardiostymulator) i może być stosowany u pacjentów czasowo (odpowiada za stymulację w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach) lub na stałe (rozrusznik jest implantowany pacjentowi). 

Jego zadaniem jest elektryczne pobudzanie serca. Stymulator serca składa się z baterii, układu elektronicznego oraz elektrod. Odpowiada za monitorowanie i kontrolowanie czynności mięśnia sercowego oraz wyzwalanie impulsów, wtedy gdy istnieje taka konieczność. O rodzaju stymulacji decyduje lekarz na podstawie przeprowadzonych badań oraz stanu chorego.

Reklama

Spis treści:

  1. Wskazania do czasowej oraz stałej stymulacji serca
  2. Zabieg wszczepienia stymulatora serca - na czym polega, jak oraz gdzie jest wykonywany?
  3. Wskazania i przeciwwskazania do wszczepienie stymulatora serca
  4. Jak żyć ze stymulatorem serca?

Wskazania do czasowej oraz stałej stymulacji serca 

Wśród wskazań do stałej stymulacji serca wymienia się między innymi: zespól zatoki szyjnej, blok AV trzeciego oraz drugiego stopnia czy zespół chorego węzła zatokowego. Wskazaniami do czasowej stymulacji serca są: ostry zawał serca a także częstoskurcz.

Zabieg wszczepienia stymulatora serca - na czym polega, jak oraz gdzie jest wykonywany? 

Zabieg wszczepienia stymulatora (rozrusznika) serca odbywa się w pracowni elektrofizjologii pod kontrola oraz opieką lekarską w znieczuleniu miejscowym. Rozrusznik serca wszczepiany jest podskórnie w większości przypadków miejscem wszczepienia jest obszar ciała poniżej lewego obojczyka. Elektroda lub elektrody przeprowadzane są przez naczynia (najczęściej żyła podobojczykowa lub naramienno- piersiowa) a później do serca (co odbywa się pod kontrola radiologiczną) do prawego przedsionka lub prawej komory. Rodzaj oraz typ dobranego rozrusznika są zależne od schorzenia. Pacjent ma zakładana książeczkę rozrusznikową (stymulatorową), w której wpisywane są wszystkie dane (w tym czteroliterowy kod). Ważne jest by zgłaszać się do lekarza zgodnie z zaleceniami na okresowe kontrole (zaraz po wszczepieniu po około 3 miesiącach a następnie co najmniej jeden raz w roku).

Wskazania i przeciwwskazania do wszczepienie stymulatora serca 

Wśród wskazań do wszczepienia stymulatora serca wymienia się między innymi: migotanie przedsionków, zbyt wolna akcję serca, omdlenia (gdzie leczenie farmakologiczne nie skutkuje) oraz choroby wrodzone i nabyte. Wymienić tutaj należy także zaawansowaną niewydolność krążenia oraz kardiomiopatię. Do najczęstszych przeciwwskazań do wszczepienia rozrusznika serca wymienia się: różnego rodzaju zakażenia i infekcje (stałe oraz miejscowe) czy zaburzenia automatyzmu.

 

Wizyta lekarska, fot. pantherstock

Jak żyć ze stymulatorem serca? 

Zaraz po zabiegu wszczepienia stymulatora serca pacjent musi przebywać na oddziale szpitalnym do 24 godzin. W tym czasie jego stan jest kontrolowany podobnie jak praca stymulatora. Następnie pacjent wychodzi do domu. Do ośmiu dni usuwane są szwy i chory zgłasza się do poradni stymulatorowej w celu kontroli pracy rozrusznika.

Należy pamiętać o regularnych wizytach lekarskich, kontroli pracy stymulatora, oraz wymianie baterii co około 12 lat. Lekarz poinformuje pacjenta jak normalnie funkcjonować z rozrusznikiem serca (urządzenia domowe, telefony, bramki w sklepach, pobyt na lotnisku, przelot samolotem, magnesy, aktywność fizyczna, praca, zabiegi medyczne oraz choroby).

Pamiętajmy, by przestrzegać wszelkich informacji zasłyszanych od lekarza prowadzącego a w przypadku jakichkolwiek komplikacji natychmiast udać się na wizytę bądź zgłosić do szpitala.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Choroby wewnętrzne, Andrzej Szczeklik, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków
    Choroby wewnętrzne, Franciszek Kokot, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
    Interna, Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze