Zaloguj
Reklama

Wady serca

Autorzy: mgr farm. Michał Mańka
Serce
Fot. Pantherstock
Serce
(0)

Wady serca dotyczą najczęściej nieprawidłowości w ukształtowaniu się zastawek. Te ostatnie odpowiedzialne są za prawidłowe ukierunkowanie przepływu krwi w sercu.

Reklama

Gdy w budowie zastawek występują odchylenia od normy, dochodzi do obciążenia (większego niż zwykle) niektórych jam serca, a następnie ich przerastanie i rozszerzanie.

Podział wad serca

Wady serca można zróżnicować na: wrodzone oraz nabyte (zwane również zastawkowymi). Te drugie występują u ludzi znacznie częściej niż pierwsze wymienione. Wady nabyte dotyczą przeważnie zastawki dwudzielnej (tzw. mitralnej). Oddziela ona lewy przedsionek od lewej komory. Wady te mogą powstawać wskutek niedoleczonej lub nierozpoznanej choroby reumatycznej. Podział kliniczny wad serca opiera się na wyróżnieniu wad przebiegających z sinicą (wady sinicze) - zwłaszcza wady wrodzone oraz przebiegające bez sinicy (niesinicze).

Wady wrodzone

Wady wrodzone serca dotyczą około 1 proc. wszystkich żywych urodzeń w populacji naszego globu. Te wady polegają głównie na powstałych przed urodzeniem anomaliach w budowie anatomicznej serca. Są one rezultatem nieprawidłowego rozwoju embrionalnego, który z kolei powstaje w wyniku złożonych czynników genetycznych i środowiskowych.

Rodzaje wrodzonych wad serca:

 • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
 • ubytek przegrody międzykomorowej,
 • przetrwały przewód tętniczy Botalla (przewód ten jest niezbędny w życiu płodowym dziecka, ponieważ nie są jeszcze rozwinięte płuca; jest to inaczej naczynie prowadzące z rozgałęzienia pnia płucnego do aorty; w warunkach prawidłowych, przewód jest drożny u płodu, natomiast zamyka się po urodzeniu),
 • wrodzone zwężenie ujścia aorty.

Choroby genetyczne, w przebiegu których ujawniają się wrodzone wady serca, to:

 • zespół Downa,
 • zespół Edwardsa,
 • zespół Patau,
 • zespół Turnera,
 • zespół DiGeorge'a.

fot. pantherstock

Metody diagnostyczne służące do rozpoznania wad wrodzonych serca: EKG, RTG klatki piersiowej, echokardiografia (tzw. ECHO serca), cewnikowanie serca i angiografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, tomografia spiralna, badania izotopowe, ocena przepływu na poziomie serca, naczyń i płuc oraz ocena funkcji mięśnia sercowego.

Niezwykle cenny podczas diagnostyki jest wcześniej przeprowadzony wywiad lekarski z pacjentem i/lub jego rodziną. Wywiad ten dotyczy zazwyczaj pytań o choroby rodziców (zwł. matki), leki stosowane podczas ciąży (zwł. sole litu, kwas walproinowy, inhibitory ACE), narkotyki przyjmowane w ciąży (zwł. ecstasy) oraz przebyte podczas ciąży infekcje wirusowe. Wady rozwojowe serca, które są łagodne lub nie zostały wykryte w dzieciństwie, mogą się klinicznie manifestować we wczesnej dorosłości, kiedy to układ sercowo-krążeniowy jest już ukształtowany. Wówczas, wadliwe anatomicznie zastawki mogą już ulcec pogrubieniu i zwapnieniu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1. Hryniewiecki T., Gąsior Z., Rużyłło W., Wady serca, Medical Tribune.
  2. Karolczak M.A. (red.), Wykłady o sercu i kardiochirurgii wad wrodzonych, Wydawnictwo Czelej.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze