Zaloguj
Reklama

Trening fizyczny w niewydolności serca

Aktywne seniorki
Fot. Shutterstock
Aktywne seniorki
(0)

Szereg przeprowadzonych badań klinicznych wskazuje jednoznacznie korzyści jakie płyną z zastosowania treningu fizycznego u osób z niewydolnością serca.

Reklama

Spis treści:

  1. Systematyczne ćwiczenia fizyczne
  2. Inne powody dla których warto uprawiać sport

Trening fizyczny u osób z niewydolnością serca to niewątpliwie bardzo znaczący element rehabilitacji pacjentów. Badania wykazały, że zastosowanie zróżnicowanego treningu, opartego na odpowiednio dostosowanym programie ćwiczeń, wpływa zarówno na tolerancję wysiłku jak również na zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych ze strony układu krwionośnego oraz na poprawę jakości życia. Istotną kwestią jest to, iż w toku badań nie zauważono negatywnych efektów stosowanych programów ćwiczeń. Jednak pomimo, tych obiecujących efektów, nie podjęto się dużych badań randomizowanych, dotyczących tego jaki wpływ na chorobowość i śmiertelność ma trening fizyczny u osób z niewydolnością serca.

Systematyczne ćwiczenia fizyczne 

Wielokrotne obserwacje kliniczne potwierdzają korzystny wpływ systematycznych ćwiczeń fizycznych na wydolność fizyczną osób z niewydolnością serca. Dotyczy to zarówno długości trwania wysiłku, jak również zwiększenia szczytowego użycia tlenu. Trening fizyczny pozwala więc na poprawę funkcjonalności mięśnia sercowego, ale nie tylko serce na tym korzysta. W naczyniach obwodowych, zauważono poprawę funkcji śródbłonka naczyniowego, a w związku z tym zmniejszenie oporu obwodowego oraz poprawę przepływu krwi przez mięśnie. Mięśnie szkieletowe wykazują większą siłę oraz lepszy metabolizm.

Trening fizyczny w niewydolności serca, fot. panthermedia

Inne powody dla których warto uprawiać sport 

Aktywność fizyczna może mieć również wpływ na hamowanie zaniku mięśniowego jednak nie ma jeszcze badań, które jednoznacznie potwierdzałyby tą tezę. Regulacja oddechowa również zyskuje poprzez trening fizyczny, zmniejszając wentylację przy maksymalnym wysiłku co skutkuje poprawą wydolności oddechowej oraz zmniejszeniem uczucia duszności. Funkcjonalność mięśnia sercowego ulega poprawie, co widoczne jest w wielkości frakcji wyrzutowej, kurczliwości lewej komory, zwiększeniem pojemności minutowej serca oraz zwolnieniu czynności pracy serca zarówno w stanie spoczynku jak również w stanie maksymalnego wysiłku fizycznego. Trening fizyczny ma również wpływ na układ współczulny, zmniejszając jego aktywność pobudzając za to układ przywspółczulny do bardziej wytężonej pracy.

Trening fizyczny jest doskonałym rozwiązaniem rehabilitacyjnym dla osób z niewydolnością serca, w stabilnym stanie klinicznym. Stosowane są różne rodzaje aktywności: trening dynamiczny, oporowy, ćwiczenia oddechowe czy ogólnousprawniające o zróżnicowanej intensywności.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Rehabilitacja kardiologiczna w niewydolności serca” K. Cybulska, A. Mamcarz [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Tom V część 2 Niewydolność serca” Pod redakcją: M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, M. Kucha, P. Krzyżaka, Warszawa 2004

Reklama
(0)
Komentarze