Zaloguj
Reklama

Rola komórek układu odpornościowego w miażdżycy

Wizyta u kardiologa
Fot. medforum
Wizyta u kardiologa
(0)

Miażdżyca jest przewlekłym procesem zapalnym, które obejmuje naczynia krwionośne – gromadzenie się na ścianach lipoprotein powoduje tworzenie się pasm tłuszczowych, a w konsekwencji zmian miażdżycowych zwężających światło naczynia krwionośnego. W całym tym procesie znaczący udział mają komórki układu odpornościowego, przyczyniając się do rozwoju choroby.

Reklama

Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło znaczące zmiany w zapobieganiu chorób sercowo-naczyniowych, przynosząc coraz lepsze efekty w postaci poprawy sytuacji epidemiologicznej w tym zakresie. Modyfikacja stylu życia oraz osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych leków, a także zmiany w standardach postępowania wpłynęły na poprawę jakości życia osób cierpiących na miażdżycę, zmniejszając jednocześnie zapadalność, śmiertelność oraz umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Niemniej grupa tych schorzeń stanowi wciąż cel i wyzwanie dla współczesnej medycyny [1].

Miażdżyca

Pojęcie miażdżyca, w świetle obecnej wiedzy medycznej, jest rozumiane jako wieloaspektowy proces zapalno-fibroproliferacyjny, który zachodzi w wewnętrznej błonie średnich i dużych naczyń tętniczych. Proces ten jest dynamiczny i wciąż podlega różnego rodzaju modyfikacjom, które powodowane są przez liczne czynniki [1]. Jest to więc przewlekły stan zapalny toczący się w aorcie, tętnicy wieńcowej, szyjnej, nerkowej i biodrowej, a z laboratoryjnego punktu widzenia opiera się na gromadzeniu lipoprotein o małej gęstości (LDL) pomiędzy śródbłonkiem i warstwą mięśniową naczynia. Prowadzi to do powstania złogów i skupisk cholesterolu, tworząc widoczne pasma tłuszczowe wewnątrz ściany naczynia. Do tego rodzaju skupisk z czasem dołączają się elementy włókniste tkanki łącznej, które „zamykają” ognisko zapalne i oddzielają je od reszty naczynia – w ten właśnie sposób dochodzi do rozwoju tzw. blaszki miażdżycowej. Jej charakterystyczną cechą jest zdolność do wpuklania się, a tym samym, do zwężania światła naczynia, zmniejszając jego przepustowości i wydajność. Jeżeli z tego typu procesem mamy do czynienia na szeroką skalę, obejmującą cały organizm, można mówić o obecnej chorobie wieńcowej [2].

Schorzenie, jakim jest miażdżyca, często występuje z tendencją do nasilania się wraz z wiekiem. Do głównych objawów zalicza się zwężenie tętnic, a w konsekwencji do zaburzeń krążenia skutkujących rozwojem choroby wieńcowej, zawałem, udarem mózgu. Do wiodących przyczyn zalicza się hipercholesterolemię, czyli podwyższony poziom LDL we krwi, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze. Oczywiście jest to choroba należąca do grupy chorób zależnych także od diety, stylu życia oraz aktywności fizycznej, stąd jak widać, dość sporo zależy od nas samych. Specjaliści zauważyli także, że charakterystyczna dla osób cierpiących na miażdżycę jest występowanie bakterii Chlamydophyla pneumoniae w komórkach mięśni gładkich, stąd czynnik infekcyjny także jest znaczący w etiologii choroby [2].

Komórki układu odpornościowego w płytkach miażdżycowych

W powstających w naczyniach krwionośnych pasmach tłuszczowych, za sprawą obecności komórek układu odpornościowego (także komórek zapalnych i lipidów), powstają blaszki miażdżycowe, które otoczone są przez komórki mięśni gładkich.

Z obserwacji i badań wynika, że komórki układu odpornościowego odpowiedzialne są za wydzielanie cytokin oraz czynników wzrostu. Dochodzi do aktywacji rozwoju płytek, co skutkuje w perspektywie czasu zwężeniem światła tętnicy.

fot. panthermedia

Innym, znaczącym osiągnięciem w tej dziedzinie było określenie, które komórki układu odpornościowego mają największy wpływ na rozwój miażdżycy. Należą do nich granulocyty, komórki tłuszczowe, monocyty, makrofagi oraz limfocyty B i T, a także komórki dendrytyczne i komórki progenitorowe ze zdolnością do różnicowania się. Zauważono, że gromadzące się w różnych stadiach rozwoju płytek miażdżycowych leukocyty w znaczącym stopniu przyczyniają się do powstawania blaszek miażdżycowych. Założenie o udziale komórek układu odpornościowego w generowaniu przewlekłego stanu zapalnego tętnic stanowi podstawę do wnioskowania, że to właśnie te komórki mogą być rozumiane jako podstawa do modyfikacji terapii w tym zakresie [2].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] D. Formanowicz: Studium teoretyczne i kliniczne wybranych aspektów miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Poznań 2013, s. 11
    [2] P. Niedźwiedzka-Rystwej, A. Mękal, W. Deptuła: Komórki układu odpornościowego w miażdżycy– wybrane dane. „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2010, nr 64, s. 417-422.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze