Zaloguj
Reklama

Prewencja pierwotna w chorobie niedokrwiennej serca

Badanie EKG
Fot. Panthermedia
Badanie EKG
(0)

Choroby układu krążenia i naczyń krwionośnych, w XX wieku, stały się ogromnym wyzwaniem dla medycyny ze względu na szybki wzrost zgonów, których były przyczyną.

Reklama

Obok nadciśnienia tętniczego, miażdżyca jest główną przyczyną zapadalności na choroby układu krążenia, jednak dotychczas była już znana, stąd trudności przysparzało pytanie, co jest powodem tak znaczącego wzrostu liczby zgonów z powodu tych chorób. Badania jakie wówczas przeprowadzono, wskazały, iż zdecydowanie większa liczba zgonów dotyczyła osób zamieszkujących obszary o wysokim poziomie rozwoju technologicznego. Dalsze badania kliniczne pozwoliły zdefiniować czynniki ryzyka, jakie mają wpływ na rozwój chorób układu krążenia. Znając te czynniki, można wskazać więc zachowania, które pozwolą na uniknięcie ich oddziaływania, a co za tym idzie, uniknięcie rozwoju choroby.

Rozwinęła się nowa dziedzina nauki - kardiologia prewencyjna, która kieruje się 3 głównymi priorytetami: prewencja wtórna oraz rehabilitacja osób z chorobami układu krążenia, prowadzenie badań przesiewowych w populacji oraz wczesne rozpoznanie miażdżycy. Prewencja pierwotna, jest elementem działań kardiologii prewencyjnej, która ma na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie działania czynników ryzyka. Stąd tez niezwykle istotna jest wiedza na temat samych czynników ryzyka.


fot. panthermedia

Biorąc pod uwagę styl życia, możemy wymienić takie czynniki ryzyka jak: dieta obfitująca w tłuszcze nasycone, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu czy mała aktywność fizyczna. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do podwyższenia poziomu cholesterolu LDL we krwi, obniżenia poziomu cholesterolu HDL, nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy. Wyżej wymienione czynniki są modyfikowalne, a ich skutki, wykryte we wczesnym stadium, mogą zostać wyeliminowane poprzez odpowiednią dietę, zwiększenie aktywności fizycznej czy terapię farmakologiczną. Czynniki jakich zmodyfikować się nie da to płeć, wiek oraz obciążenia rodzinne, które mogą zwiększyć podatność na rozwój chorób układu krążenia. Istnieją również czynniki psychospołeczne, które mają znaczący wpływ na rozwój chorób serca, a najważniejszy z nich to stres oraz osobnicza zdolność do radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

Działania prewencyjne objąć powinny przede wszystkim elementy stylu życia, takie jak zmiana diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Ważna jest również regularna kontrola ciśnienia tętniczego oraz zwiększanie wiedzy populacji na temat zagrożeń oraz sposobów ich unikania.[1]

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Co należy robić, aby uniknąć choroby niedokrwiennej serca? Prewencja pierwotna” W. Pikto-Pietkiewicz, A. Mamcarz [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. TOM III. Część 1 Choroba niedokrwienna serca”, pod red. M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka, Warszawa 2003

Reklama
(0)
Komentarze