Zaloguj
Reklama

Potencjał zabiegu cewnikowania - kardiologia interwencyjna w walce z wadami wrodzonymi serca

Planowanie leczenia
Fot. Panthermedia
Planowanie leczenia
(0)

Wrodzone i strukturalne wady serca to jeden z problemów z jakimi boryka się kardiologia. W dziedzinie diagnostyki zaobserować można niezwykle dynamiczny rozwój technik obrazowania serca, uzyskując juz nawet trójwymiarowe obrazy struktur naszego organizmu. Na przeciw zabiegom kardiologicznym o wysokim ryzyku, wychodzi kardiologia interwencyjna, która poprzez zabieg cewnikowania daje ogromne możliwości w zakresie terapii wrodzonych wad serca zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Reklama

Problem wrodzonych wad serca dotyka około 1% populacji. Wrodzona wada serca jest pewną anomalią w obszarze tego właśnie narządu, którą diagnozuje się w badaniu przedmiotowym, wspomaganym przez procedury badawcze takie jak techniki obrazowania- echokardiografia, rezonans magnetyczny czy wielowarstwowa tomografia komputerowa. Niejednokrotnie jednak, by potwierdzić diagnozę czy rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości, wykonuje się badanie cewnikowania serca (cewnikowanie diagnostyczne). W przypadku wad strukturalnych, mamy do czynienia z anomalią głównego narządu układu krwionośnego, powstałą w trakcie życia, która może powodować negatywne konsekwencje dla zdrowia. Mowa tu o wadach takich jak na przykład pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej.

Na przestrzeni lat, diagnostyka miała swój znaczy oraz dynamiczny rozwój, który umożliwił wykonywanie obrazowych badań serca na bardzo wysokim poziomie. Począwszy od angiografii (badania z podaniem kontrasty) przez echokardiografię, rezonans magnetyczny aż do obrazów trójwymiarowych uzyskiwanych za pomocą tomografu komputerowego. Dlaczego więc w dalszym ciągu stosuje się zabieg cewnikowania serca, przy tak rozwiniętym wachlarzu dostępnych metod diagnostycznych? Wyżej wymienione badania, doskonale się sprawdzają w przypadku pacjentów paliatywnych czy też pacjentów, którzy przeszli definitywne zabiegi naprawcze w zakresie układu krążenia. Są to pacjenci, którzy wymagają bardzo częstych kontroli w zakresie badań hemodynamicznych i wszystkie, wymienione wyżej badania, doskonale się do tego nadają. Jednak w przypadku zabiegów interwencyjnych, które zostały wprowadzone do praktyki klinicznej, cewnikowanie serca nie usunęło się w cień obszaru kardiologii. Pierwsze, terapeutyczne cewnikowanie zostało przeprowadzone w Meksyku w roku 1953 roku. Zabieg ten otworzył drogę do rozwoju tej metody w kardiologii interwencyjnej. Opisana w 1966 roku, przez Rashkinda i Millera, atrioseptostomia balonowa stała się podwaliną tej dziedziny, jak również nie straciła swojej aktualności aż do dnia dzisiejszego. Lata 80te XX wieku przyniosły nowe rozwiązania techniczne, co obaliło większość ograniczeń tego zabiegu, a co za tym idzie rozpowszechniły metodę cewnikowania interwencyjnego. W dzisiejszych klinikach kardiologicznych, zabiegi cewnikowania interwencyjnego, wykonywane są niekiedy częściej niż zabiegi cewnikowania diagnostycznego, a nawet częściej, nią zabiegi kardiochirurgiczne. Korzyści jakie niesie za sobą możliwość wykorzystania cewnikowania interwencyjnego są niezwykle cenne, gdyż dają możliwość wyeliminowania prostszych wad serca, a niekiedy mogą uchronić pacjenta przed zabiegiem kardiochirurgicznym o wysokim ryzyku. Dzięki tej metodzie, specjaliści maja możliwość zamykania wszelkiego rodzaju nieprawidłowych połączeń, zarówno tych w serca jak i w przestrzeni pozasercowej, poszerzania zwężonych zastawek lub naczyń jak również umożliwią implantacje stenów. Zabiegi te stosowane są z powodzeniem zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Kardiologia interwencyjna jest dziedziną niezwykle rozwiniętą i dającą bardzo szerokie możliwości. Specjalizację tą jednak dotyka inny problem, a mianowicie starzejąca się kadra i bark ochotników do podjęcia się zadań jakie przypisane są do kardiologii interwencyjnej. Zespoły pracujące aktualnie, nie obfitują w nowych, młodszych członków.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • "Wrodzone i strukturalne wady serca — współczesne możliwości kardiologii interwencyjnej. Gdzie jesteśmy?" Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik [w:] "Kardiologia inwazyjna" nr1(6), rok 2011

Reklama
(0)
Komentarze