Zaloguj
Reklama

Patogenetyczny proces rozwoju miażdżycy

Zatkane tętnice
Fot. Pantherstock
Zatkane tętnice
(0)

Miażdżyca jest schorzeniem dotykającym tętnice elastyczne oraz długie tętnice mięśniowe, które zaatakowane chorobą wykazują w swojej budowie znaczne pogrubienie błony wewnętrznej co jest wynikiem odkładającego się cholesterolu oraz zmian włóknisto- rozplemowych.

Reklama

Powikłania miażdżycowe to przede wszystkim upośledzenie przepływu krwi w narządach oraz zatory powstające w tętnicach i naczyniach mikrokrążenia, które są wywoływane przez skrzepliny powstające na blaszce miażdżycowej.[1]

Cholesterol transportowany jest do tkanek w formie lipoprotein o małej gęstości (LDL), które w normalnych warunkach przenikają przez komórki śródbłonka między komórkami, a ich stężenie w przestrzeni śródbłonkowej, nieznacznie jedynie przekracza stężenie w surowicy. Problem zaczyna się wraz ze starzeniem się organizmu, kiedy to LDL zaczyna odkładać się w błonie wewnętrznej komórki. Szczególnie odpowiedzialne za ten proces są apolipoproteiny, które wiążą się i odkładają. [2] W rozwoju samego schorzenia bierze udział wiele patofizjologicznych i patomorfologicznych procesów. Kluczowa jednak dla rozwoju miażdżycy jest wspomniana wyżej infiltracja LDL, która prowadzi do stanów zapalnych oraz upośledzenia integralności czynnościowej śródbłonka. Zmniejszenie integralności śródbłonka stanowi kolejne zagrożenie i sprzyja rozwojowi miażdżycy. Stan ten pobudza geny, które inicjują powstawanie stanu zapalnego. W ten sposób upośledzony śródbłonek nie może spełniać swoich funkcji takich jak regulacja przepuszczalności, zapobieganie powstawaniu zakrzepów przyściennych czy modulowanie napięcia mięśni gładkich ścian naczyniowych.[3]


fot. panthermedia

Początkowym objawem miażdżycy jest rozlane pogrubienie błony wewnętrznej naczynia. Dopiero w kolejnym etapie mamy do czynienia z formowaniem się blaszek miażdżycowych, które stanowią zagrożenie głównie ze względu na to, że gromadzą się na nich skrzepliny powodujące zatory oraz ograniczające swobodny przepływ krwi w wielu narządach.[4]
W ostatnich latach zwraca się uwagę na podwyższony poziom homocysteiny we krwi. Prowadzone badania wskazują na korelację pomiędzy poziomem homocysteiny a grubością śródbłonka tętnic szyjnych oraz występowaniem blaszek kostnych, w badaniu USG. Badania wykonane w ostatnich latach, zwracają szczególną uwagę na to, iż nie sama homocysteina ma tak znaczący wpływ na rozwój miażdżycy, co jej metabolit- tiolakton homocysteiny, który ma wpływ na powstawanie procesów zapalnych.[5]

Miażdżyca jest niezwykle złożonym procesem, na który wpływ ma wiele czynników. Dzięki rozwojowi badań nad miażdżycą, poznajemy te czynniki, co daje nam większą możliwość zapobiegania chorobie oraz leczenia. Warto również wspomnieć, że czynniki takie jak dieta czy predyspozycje genetyczne, również mają bardzo duży wpływ na rozwój miażdżycy.[6]

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] „Rozwój i regresja miażdżycy” T. Pasierski, Z. Gaciong [w:] „Angiologia” T. Pasierski, Z. Gaciong, A. Torbicki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
  [2] „Rozwój i regresja miażdżycy” T. Pasierski, Z. Gaciong [w:] „Angiologia” T. Pasierski, Z. Gaciong, A. Torbicki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
  [3] „Udział czynników zapalnych i zakaźnych w patogenezie miażdżycy tętnic szyjnych” R. Kaźmierski [w:] Polski Przegląd Neurologiczny, 2009, tom 5, nr 4
  [4] „Rozwój i regresja miażdżycy” T. Pasierski, Z. Gaciong [w:] „Angiologia” T. Pasierski, Z. Gaciong, A. Torbicki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
  [5] Udział czynników zapalnych i zakaźnych w patogenezie miażdżycy tętnic szyjnych” R. Kaźmierski [w:] Polski Przegląd Neurologiczny, 2009, tom 5, nr 4
  [6] Udział czynników zapalnych i zakaźnych w patogenezie miażdżycy tętnic szyjnych” R. Kaźmierski [w:] Polski Przegląd Neurologiczny, 2009, tom 5, nr 4

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze