Zaloguj
Reklama

Niewydolność krążenia u dzieci

Autorzy: Lek. Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska
Serce
Fot. Panthermedia
Serce
(0)

Sytuacja, w której serce nie jest w stanie dostarczyć ważnym życiowo narządom utlenowanej krwi (w ilości wystarczającej do pokrycia ich podstawowego zapotrzebowania na tlen) nazywana jest niewydolnością krążenia. Sytuacja ta początkowo powoduje otrzegawcze symptomy, a jeżeli stan ten trwa dłużej i nadal się pogłębia, dochodzi do wyczerpania rezerw organizmu, a w konsekwencji do zgonu.

Reklama

Dla usystematyzowania podstawowych informacji podzielono niewydolność krążenia na ostrą, czyli taką, która występuje nagle i zazwyczaj szybko postępuje, oraz przewlekłą (postępującą wolniej, w której mechanizmy kompensacyjne serca mogą zapewnić jego podstawową pracę na dłuższy czas).
Niewydolność krążenia może towarzyszyć wrodzonym wadom serca. Objawy niewydolności występują w przypadku wad serca o ciężkim przebiegu, stwierdzanym krótko po porodzie (np. całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych, przełożenie dużych naczyń, serce jednokomorowe, wady z dużym przeciekiem) oraz w przypadku wad serca lżejszych, które ze względu na łagodniejszy przebieg zwykle wykrywane są w późniejszym okresie życia.

Najbardziej charakterystyczne objawy niewydolności krążenia to: przyspieszony oddech, zwiększona męczliwość, brak apetytu, niedostateczne przybieranie na wadze (brak przybierania na wadze), konieczność częstych przerw podczas wysiłku (zwykle zauważana w czasie karmienia dziecka – zwłaszcza w trakcie karmienia naturalnego), obrzęki, nudności, rzadziej wymioty. U noworodków i niemowląt do objawów niewydolności krążenia zalicza się trudności podczas karmienia (szybkie męczenie się, brak apetytu, niemożność przyjęcia wystarczającej ilości pokarmu), przyspieszony oddech, nadmierne pocenie się oraz częste infekcje układu oddechowego. Dziecko reprezentujące powyższe objawy należy poddać szybkiej diagnostyce. Zależeć nam powinno na jak najbardziej sprawnym działaniu w celu wykluczenia wrodzonej wady serca lub potwierdzenia wady wymagającej interwencji chirurgicznej.

W różnicowaniu przyczyn niewydolności krążenia, oprócz wad serca należy uwzględnić również pozostałe choroby mogące ją wywoływać. Należą do nich takie jednostki jak: nabyte choroby zastawek serca (infekcyjne zapalenie wsierdzia, gorączka reumatyczna), zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatie oraz inne pierwotne choroby mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, przewlekłe choroby płuc, niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, masywne krwawienie.
Przeprowadzana w sposób szybki, ale i dokładny diagnostyka (ze szczególną obserwacją dziecka między innymi w kierunku chorób metabolicznych) powinna obejmować wykonanie podstawowych badań krwi (morfologii, biochemii) i moczu, przeglądowego zdjęcie klatki piersiowej, EKG oraz echokardiografii.

W przypadku braku możliwości diagbistycznych należy przesłać dziecko do ośrodka o wyższej referencyjności (w trybie pilnym!).

Leczenie powinno być prowadzone przed specjalistów. Przed ewentualnym transportem dziecka do innego ośrodka, należy skonultować nasze postępowanie i ewentualne włączenie wstępnego leczenia z elakrzem z ośrodka docelowego. Leczenie powinno uwzględniać przyczynę objawów i próbować ją usunąć. Jeżeli niewydolność krążenia jest spowodowana wadą serca, niezbędna może być interwencja kardiochirurgiczna. Leczenie obejmuje niekiedy również farmakologię. Przed operacją i po niej, stosuje się najczęściej następujące leki: glikozydy naparstnicy, np. digoksyna (zwiększają kurczliwość serca), diuretyki, np. furosemid (usuwając nadmiar wody, zmniejszają obciążenie serca), inhibitory konwertazy angiotensyny, np. enarenal (poszerzają naczynia, ułatwiają pompowanie krwi), beta-blokery, np. propranolol (obniżają ciśnienie, zwalniając pracę serca, zmniejszają jego obciążenie).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Dziecko z wadą serca – poradnik dla rodziców”
    Powikłania wad serca; Małgorzata Procelewska, Adam Stebel
    wydanie 1, str. 235-236

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze