Zaloguj
Reklama

Nieme niedokrwienie serca

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Serce
Fot. Shutterstock
Serce
(0)

Przyczyny niemego niedokrwienia są złożone i nie do końca poznane. Prawdopodobnym powodem są zaburzenia mechanizmów ostrzegania oraz zróżnicowanie wrażliwości na ból. Występuje silny związek między niemymi niedokrwieniami a cukrzycą. Pacjenci z cukrzycą mają uszkodzone obwodowe włókna nerwowe oraz cierpią na mikroangiopatię.

Reklama

Nieme niedokrwienie może występować też u osób z zaburzeniami czucia, uszkodzonym systemem ostrzegania, zwiększoną produkcją endogennych opioidów lub cytokin. Nieme niedokrwienie jest szczególnie częste u pacjentów z dusznicą bolesną, cukrzycą po zawale serca, zatrzymaniu krążenia, transplantacji serca lub opercji pomostowania aortalno-wieńcowego oraz u osób z wieloma czynnikami ryzyka choroby wieńcowej.

Jako czynniki predysponujące można wymienić:

  • palenie papierosów,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • hipercholesterolemie,
  • cukrzycę,
  • rodzinne występowanie choroby wieńcowej oraz zawału serca
  • wiek powyżej 45 lat.

Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje zmniejszenie przepływu wieńcowego i zmianę stosunku przepływu do zapotrzebowania na tlen w danym regionie. W pierwszych 10 sekundach dochodzi do odcinkowych zaburzeń reflaksji i kurczliwości komory. Wzrasta ciśnienie końcoworozkurczowe w lewej komorze. Po 20 sekundach można zauważyć zmiany odcinka ST w zapisie EKG. Na końcu występuje ból. Można zauważyć występowanie „30-sekudnowego, niemego okresu przejściowego”.

W roku 1981 zaproponowano podział niemego niedokrwienia na trzy typy:

Typ I cechuje się występowaniem epizodów niemego niedokrwienia u osób zdrowych.

Typ II to epizody niemego niedokrwienia u osób po zawale serca, bez objawów niedokrwienia, u których wykazano obecność czynnego niedokrwienia.

W przypadku typu III epizody niemego niedokrwienia występują u osób z chorobą wieńcową.

Na bezobjawową chorobę wieńcową składają się nieme niedokrwienie mięśnia sercowego oraz niemy zawał serca. Według statystyk nawet 20-60% zawałów nie jest rozpoznawana przez pacjentów. Połowa z nich jest rzeczywiście niema, w takim przypadku pacjenci nie są w stanie przypomnieć sobie jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony układu krążenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Pod redakcją M. Dłużeniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka. Akademia Medyczna. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze