Zaloguj
Reklama

Niedokrwistości hemolityczne

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Czerwone krwinki
Fot. pantherstock
Czerwone krwinki
(0)

Niedokrwistości hemolityczne cechują się różną etiologią, jednak cechą wspólną jest skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych.

Reklama

Niedokrwistości można podzielić na wrodzone i nabyte.

Do przyczyn należą:

  • nieprawidłowości budowy błony komórkowej,
  • nieprawidłowy przebieg glikolizy,
  • nieprawidłowa hemoglobina, autoprzeciwciała i izoprzeciwciała,
  • działanie czynników toksycznych i infekcyjnych 
  • zmiany w śródbłonku naczyniowym.

Objawy zależą od czasu przeżycia i zdolności kompensacyjnej szpiku kostnego. W pewnych przypadkach dzięki zdolnościom kompensacyjnym nie ma objawów niedokrwistości. Erytropoeza może być zwiększona nawet 6-8 krotnie. Niestety w przypadkach ostrej, nasilonej hemolizy zdolności kompensacyjne zawodzą, w wyniku czego pojawia się niedokrwistość.

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna spowodowana jest działaniem przeciwciał skierowanych przeciw własnym krwinkom czerwonym. Autoprzeciwciała mogą być ciepłe, zimne lub dwufazowymi hemolizynami Donatha-Landsteinera. Autoprzeciwciała ciepłe to niekompletne aglutyniny i hemolizyny o optimum działania w temperaturze 37°C. Autoprzeciwciała zimne swoje optimum działania mają w temperaturze 0-4°C.


fot. ojoimages

Autoimmunizacja może być wywołana zmianami w błonie krwinki czerwonej lub odpowiedzią układu immunologicznego na skutek utraty zdolności rozpoznawania własnych komórek. Niedokrwistość z przeciwciałami typu ciepłego może mieć ostry lub przewlekły początek. Występuje gorączka, bóle brzucha i kończyn, osłabienie, bladość, żółtaczka, duszność i hepatosplenomegalia. Niedokrwistość z przeciwciałami typu zimnego częściej występuje u dorosłych i cechuje się zazwyczaj ostrym przebiegiem. Niedokrwistość z dwufazowymi hemolizynami odznacza się napadową zmienną hemoglobinurią i ostrymi napadami hemolizy.

Niedokrwistości immunohemolityczne polekowe mogą być wywołane dwoma typami reakcji. Lek może indukować wytwarzanie przeciwciał przeciw krwinkom czerwonym, lecz sam nie wchodzi w reakcję. W drugim przypadku immunogenne jest połączenie leku z białkami surowicy lub powierzchnią krwinki. Hemoliza występuje jedynie po podaniu leki.

Niedokrwistość spowodowana niedoborem witaminy E występuje głównie u wcześniaków, u których witamina ta jest gorzej wchłaniana. Niedobór występuje najczęściej między 6. a 10. tygodniem życia. Cechy charakterystyczne to anizocytoza, poikilocytoza i skrócenie czasu przeżycia krwinki czerwonej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1) Pediatria. Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów. Pod redakcją prof. Tadeusza Pisarskiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze