Zaloguj
Reklama

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby

Leczenie wątroby
Fot. Panthermedia
Leczenie wątroby
(0)

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest schorzeniem związanym z nagromadzeniem dużych ilości tłuszczów w tym narządzie. Sprzyjać mu może zła dieta, ale i różne choroby, takie jak np. cukrzyca. Problemem w przypadku tej jednostki jest to, że przez długi czas może ona nie dawać żadnych objawów, a jednocześnie w wątrobie zachodzić mogą wtedy nieodwracalne procesy, których skutkiem może być nawet marskość. Po czym więc można przypuszczać, że u pacjenta rozwija się niealkoholowe stłuszczenie wątroby i jak można leczyć tę chorobę?

Reklama

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, w skrócie – pochodzącym od angielskiej nazwy nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń z zakresu hepatologii. Zasadniczo rozwinąć się ona może u pacjentów będących w naprawdę różnym wieku (nawet u dzieci), typowo jednak schorzenie spotykane jest u osób mających pomiędzy 40 a 50 lat.

Częstość występowania niealkoholowego stłuszczenia wątroby jest stosunkowo duża – różni się ona w odmiennych regionach świata i według statystyk z problemem zmaga się od 9 do prawie 37% populacji.

Przyczyny niealkoholowego stłuszczenia wątroby

Typowo choroby wątroby powiązywane są z nadużywaniem alkoholu, w przypadku jednak niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby to nie ta substancja psychoaktywna jest odpowiedzialna za jej występowanie. NAFLD rozwija się u osób niespożywających alkoholu w ogóle lub pijących go w niewielkich ilościach i winowajcą w tym przypadku jest przede wszystkim nadmierne spożycie tłuszczów, szczególnie tych o charakterze nasyconym.

Wyróżnia się szereg jednostek chorobowych, które bywają powiązane z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Jako ich przykłady można podać:

  • cukrzycę,
  • dyslipidemię,
  • otyłość,
  • zespół metaboliczny,
  • zespół policystycznych jajników,
  • niedoczynność tarczycy,
  • niedoczynność przysadki mózgowej.

Zdarza się, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby rozwija się w związku ze stosowaniem przez pacjenta różnych leków. Wśród preparatów, których skutkiem ubocznym może być właśnie choroba wątroby, wymienić można m.in. amiodaron, metotreksat, glikokortykosteroidy czy nawet… aspirynę.

Jakie są objawy niealkoholowego stłuszczenia wątroby?

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby typowo, przez nawet bardzo długi czas, nie daje w ogóle żadnych objawów – stale może następować zwiększenie ilości lipidów w obrębie miąższu wątrobowego, a jednocześnie pacjent może w żaden sposób tego nie odczuwać. Rodzi to pewne problemy, ponieważ choroba stale postępuje i dopóki – zwykle przypadkowo – nie zostanie ona rozpoznana, nie jest u pacjenta rozpoczynane potrzebne mu leczenie.

Istnieje jednak możliwość, że chory – zwłaszcza przy znacznym zaawansowaniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby – będzie odczuwał pewne dolegliwości. Takowymi mogą być:

  • uczucie dyskomfortu (np. ucisku) w obrębie prawej okolicy podżebrowej,
  • zmęczenie,
  • osłabienie i złe samopoczucie.

Badania przy podejrzeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby

Najczęściej – ze względu na to, że objawy niealkoholowego stłuszczenia wątroby są znikome lub nie pojawiają się wcale – jednostka rozpoznawana jest całkowicie przypadkowo (np. podczas wykonywania rutynowych badań kontrolnych). Nieprawidłowości dotyczące miąższu wątroby wykrywać można na drodze stosunkowo prostego i łatwo dostępnego badania obrazowego, którym jest USG jamy brzusznej. Podczas niego możliwe jest zaobserwowanie typowego dla schorzenia wzmożenia echogeniczności wątroby, poza nim w trakcie USG można wykryć również powiększenie tego narządu (co zdarza się u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby).

Poza badaniami obrazowymi znaczenie w diagnostyce niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby mają również i badania laboratoryjne. W nich właśnie możliwe jest wykrycie zwiększonych poziomów enzymów wątrobowych (ALT i AST – zwykle jednak są one nieznacznie podwyższone). U niektórych chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby stwierdzić można też hiperbilirubinemię oraz zwiększenie aktywności GGT.

fot.panthermedia

Przy podejrzeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby bywają czasami wykonywane również i inne, bardziej zaawansowane badania. Takowe analizy, jak np. elastografia czy biopsja miąższu wątrobowego z następczą oceną histopatologiczną wykonywane są jednak wtedy, kiedy NAFLD może być u pacjenta zaawansowane i konieczne jest określenie, jak bardzo nasilone zmiany zaszły u pacjenta (czyli czy rozwinęły się jakieś komplikacje choroby).

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze