Zaloguj
Reklama

Nagły zgon sercowy

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Operacja
Fot. shutterstock
Operacja
(5)

Nagły zgon sercowy definiowany jest jako śmierć z przyczyny kardiologicznej, występujący natychmiast lub do godziny po pojawieniu się objawów choroby u osoby z uprzednio znaną lub nieznaną chorobą serca.

Reklama

Spis treści:

  1. Przyczyny nagłego zgonu sercowego
  2. Czynniki ryzyka
  3. Jak przeciwdziałać?

Przyczyny nagłego zgonu sercowego

Blisko 80% przyczyn zgonu stanowi migotanie komór. Pozostałe przypadki to bradyarytmie oraz rozkojarzenie elektromechaniczne. Częstość występowania nagłego zgonu sercowego wynosi około 0,1-0,2% i rośnie wraz z wiekiem oraz zaawansowaniem choroby niedokrwiennej serca. Ryzyko nagłego zgonu sercowego wzrasta 10-krotnie u osób z licznymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. U osób po przebytym zawale serca częstość występowania nagłego zgonu wynosi 5% rocznie, a u osób z częstoskurczem komorowym lub migotaniem komór przebytym w odległej fazie zawału serca wynosi aż 30% rocznie.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka są w dużej mierze zbieżne z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Inną grupę czynników stanowią wrodzone anomalie genetyczne, wśród których można wymienić zespół wydłużonego QT, zespół Brugadów, kardiomiopatię przerostową, arytmogenną kardiomiopatię prawej komory oraz wielokształtny częstoskurcz komorowy wyzwalany przez katecholaminy.

Uważa się, że znaczny spadek aktywności przywspółczulnej i wzrost aktywności współczulnej stanowi istotny czynnik ryzyka nagłej śmierci sercowej. Ważną rolę odgrywa tutaj test wysiłkowy. Zwolnienie czynności serca o mniej niż 10/min po pierwszej minucie od zaprzestania wysiłku oznacza upośledzenie czynności układu przywspółczulnego.

Atak serca, fot. pantherstock

Jak przeciwdziałać? 

Niesłychanie ważna jest prewencja nagłego zgonu sercowego. Należy zmodyfikować czynniki związane ze stylem życia – rzucić palenie oraz alkohol. Konieczne jest dbanie o odpowiedni poziom lipidów oraz przeciwdziałanie nadciśnieniu tętniczemu. Waga powinna być utrzymywana na prawidłowym poziomie. Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna mogą więc w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia nie tylko nagłego zgonu sercowego, ale i wielu chorób serca.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Pod redakcją M. Dłużeniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka. Akademia Medyczna. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze