Zaloguj
Reklama

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży - wprowadzenie i pomiar ciśnienia tętniczego

Autorzy: Lek. Dagmara Chmurzyńska
Badanie ciśnienia w ciąży
Fot. ojoimages
Badanie ciśnienia w ciąży
(4)

Jak powszechnie wiadomo podwyższone ciśnienie tętnicze u dorosłych stanowi czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo naczyniowych na podłożu miażdżycy. Nadciśnienie tętnicze u dorosłych zazwyczaj ma charakter pierwotny. Należy pamiętać, że wysokie ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży jest zwykle wtórne do innego zaburzenia  - na przykład choroby nerek i wiąże się z poważnymi dodatkowymi chorobami, takim jak encefalopatia, udar mózgu czy zastoinowa niewydolność serca.

Reklama

Wiemy jak szkodliwy wpływ ma nadciśnienie tętnicze na stan zdrowia u dorosłych. Nie zbadano natomiast dokładnie odległego związku pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego w dzieciństwie a klinicznymi incydentami ze strony układu sercowo-naczyniowego w wieku dorosłym. Wiadomo natomiast, że zarówno otyłość, nietolerancja glukozy, jak i nadciśnienie tętnicze w dzieciństwie bardzo silnie i niezależnie od siebie zwiększają częstość przedwczesnych zgonów.

Zjawisko hemodynamiczne jakim jest ciśnienie krwi jest zmienne i zależy od wielu czynników. W tym od okoliczności przprowadzenia pomiaru. Podwyższone ciśnienie tętnicze niejednokrotnie nie daje żadnych objawów. Jego nieprawidłowe wartości często stwierdzane są w trakcie przypadkowego pomiaru ciśnienia tętniczego w trakcie bilansu czy profilaktycznej wizyty lekarskiej. Aktualne zalecenia mówią o rutynowym pomiarze ciśnienia u zdrowych dzieci, powyżej trzeciego roku życia, podczas każdej wizyty kontrolnej. Jednak aby pomiar ciśnienia tętniczego był dokładny należy zwrócić uwagę na kilka czynników.

Zaleca się pomiar ciśnienia tętniczego przez osłuchiwanie metodą Korotkowa z  użyciem sfingomanometru rtęciowego. Dopuszcza się także używanie urządzeń wykorzystujących aneroid. W wielu ośrodkach od niedawna stosuje się aparaty wykorzystujące metodę oscylometryczną -  jednak budzi to liczne kontrowersje. Aparaty automatyczne najbardziej przydają się na oddziałach intensywnej terapii, gdzie najważniejsze jest monitorowanie zmian ciśnienia tętniczego.
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na właściwy pomiar ciśnienia tętniczego, jest wybór odpowiedniego mankietu. Jego szerokość powinna odpowiadać około 2/3 długości ramienia, mierząc od barku do łokcia. Jeżeli wielkość ramienia wypada pomiędzy dwoma rozmiarami mankietu, należy wybrać większy. Należy pamiętać, że przy pomiarze za pomocą małego mankietu, wartości ciśnienia tętniczego mogą być fałszywie zawyżone.

W trakcie pomiaru ciśnienia chory powinien siedzieć spokojnie z ramieniem wyprostowanym i podpartym na wysokości serca. Pomiaru powinno się dokonywać na ramieniu prawym. Należy wolno wypuszczać powietrze z mankietu. Stosując metodę osłuchiwania, wartość skurczowego ciśnienia tętniczego należy odczytać w momencie pojawienia się pierwszych tonów (I faza Korotkowa), a rozkurczowego przy zaniku tonów (V faza Korotkowa). Kolejne badanie należy wykonać po upływie 1 do 2 minut.

W pediatrii niewątpliwym problemem, jest interpretacja uzyskanych wyników. Wyniki pomiarów, należy nanieść na siatki centylowe, które zależą od wieku, płci i centyla wysokości ciała.

Nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy, kiedy wartość centylowa przekracza dziewięćdziesiąty piąty centyl. Należy podkreślić, że nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeżeli podwyższone wartości ciśnienia stwierdza się podczas trzech kolejnych wizyt. Jeśli ciśnienie tętnicze jest znacząco podwyższone, albo spełnia kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego drugiego stopnia, to konieczne jest natychmiastowe wdrożenie postępowania diagnostyczno-leczniczego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Medycyna praktyczna - PEDIATRIA 3/2013r. str 33-34,
    Pediatria po dyplomie tom 16 nr 2, 4.2012 str 56

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze