Zaloguj
Reklama

Hipersplenizm

Autorzy: lek. med. Patrycja Nowak
Planowanie leczenia
Fot. Panthermedia
Planowanie leczenia
(3)

Hipersplenizm charakteryzuje się nadmiernym niszczeniem elementów morfotycznych krwi. Towarzyszy temu powiększenie śledziony. Hipersplenizm występuje w przebiegu schorzeń, między innymi towarzyszy marskości wątroby.

Reklama

Spis treści:

  1. Czym jest hipersplenizm?
  2. Leczenie

Czym jest hipersplenizm? 

Hipersplenizm lub inaczej zespół hipersplenii charakteryzuje się obniżeniem poziomu i niedoborem elementów morfotycznych krwi. 

W powiększonej śledzionie, gromadzące się komórki krwi są nadmiernie niszczone .

Potwierdzeniem tego zaburzenia jest stwierdzenie triady objawów:

  • Splenomegalia – powiększenie śledziony.
  • Cytopenia – obniżony poziom krwinek.
  • Typowy obraz szpiku kostnego z przerostem układów odpowiadającym brakującym elementom morfotycznym.

Leczenie 

Leczenie polega na usunięciu choroby podstawowej, która spowodowała powiększenie śledziony. Rzadko konieczne jest usunięcie narządu. Należy wówczas się upewnić, czy niszczenie krwinek zachodzi w śledzionie, wykorzystuje się do tego celu badanie izotopowe z podaniem technetu. Można wówczas wykazać zwiększoną aktywność makrofagów śledzionowych odpowiadających za rozpad krwinek.

Wśród przyczyn powiększenia śledziony wymienia się:

  • infekcje – bakteryjne, wirusowe, pierwotniakowe,
  • choroby nowotworowe – białaczka, chłoniaki,
  • choroby autoimmunologiczne – reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy,
  • nadciśnienie wrotne – marskość wątroby, niedrożność żyły wrotnej, zakrzepica żył wątrobowych.

Badanie krwi, fot. panthermedia

Jednak stopień powiększenia śledziony nie zawsze koreluje z nasileniem niszczenia krwinek. Jeśli na przykład splenomegalia jest spowodowana przerzutem nowotworowym czy chorobą spichrzeniową to cechy hispersplenizmu nie pojawią się. Natomiast w przypadku nadciśnienia wrotnego objawy niszczenia elementów morfotycznych są bardziej nasilone.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze