Zaloguj
Reklama

Guzy, których objawy sugerować mogą inne choroby: nowotwory serca

Zawał serca
Fot. panthermedia
Zawał serca
(0)

Nowotwory serca to choroby spotykane niezwykle rzadko, zdarza się jednak, że narząd ten zostaje objęty procesem nowotworowym. Zazwyczaj rak serca wykrywany jest przypadkowo – dziać się tak może zarówno ze względu na to, że może on nie dawać żadnych objawów, jak i przez to, że wywoływane przez chorobę dolegliwości bywają bardzo niespecyficzne.

Reklama

Spis treści:

 1. Nowotwory serca: rodzaje
 2. Nowotwory serca: objawy
 3. Nowotwory serca: rozpoznawanie
 4. Nowotwory serca: leczenie

Z chorobami serca kojarzone są zazwyczaj takie problemy, jak zawał serca, arytmia czy niewydolność serca. Narząd ten może jednak być objęty rozmaitymi procesami patologicznymi i możliwe są również nowotwory serca. O problemie tym wspomina się rzadko, tymczasem jest on chociażby dość interesujący – w leczeniu chorób nowotworowych serca czasami konieczne bowiem bywa… operacyjne usunięcie pacjentowi tego narządu i późniejsze ponowne jego wszczepienie operowanemu.

Nowotwory serca: rodzaje

W podstawowym ujęciu wyróżnia się dwa rodzaje nowotworów serca: są nimi guzy pierwotne oraz guzy wtórne. Zdecydowanie częściej spotykane są zmiany wtórne, czyli przerzuty innych nowotworów do serca. Wśród zmian, które miewają tendencję do przerzutowania właśnie do struktur serca, wymienić można przede wszystkim:

 • raka płuc,
 • międzybłoniaka opłucnej,
 • raka piersi,
 • raka żołądka,
 • nowotwory układu krwiotwórczego (chłoniaki i białaczki),
 • czerniaka,
 • raka trzustki,
 • raka nerki.

Rzadziej spotykane są natomiast pierwotne guzy serca, czyli zmiany, które rozwijają się bezpośrednio w obrębie tego narządu. Najczęstszymi z nich są śluzaki – łagodne guzy, które zazwyczaj rozwijają się w 5. dekadzie życia. Większość chorych stanowią kobiety, zmiana tworzy się zaś zazwyczaj w obrębie wsierdzia.

Innym pierwotnym, drugim co do częstości występowania nowotworem serca jest włókniak. Inaczej niż w przypadku śluzaka, włókniak serca spotykany jest przede wszystkim u dzieci. Typowo lokalizuje się on w obrębie mięśniówki komór serca lub w okolicy przegrody międzykomorowej.

Wśród innych nowotworów pierwotnych serca wyróżnić można jeszcze:

 • mięśniaka prążkowanokomórkowego,
 • tłuszczaka, potworniaka,
 • mięsaka naczyniakowatego,
 • mięsaka prążkowanokomórkowego.

Nowotwory serca: objawy

Dość często guzy serca bywają rozpoznawane całkowicie przypadkowo – dziać się tak może np. wtedy, gdy pacjent z jakiegoś powodu ma wykonywane badanie echokardiograficzne czy tomografię komputerową klatki piersiowej, czasami zaś nowotwór serca bywa stwierdzany dopiero w badaniu autopsyjnym. Taka możliwość bierze się stąd, że nowotwory serca czasami nie wywołują żadnych tak naprawdę objawów. W przypadku części jednak zmian pacjenci skarżyć się mogą na różne dolegliwości, które zazwyczaj są niespecyficzne i mogą sugerować one występowanie u chorego całkowicie innych niż nowotwór schorzeń serca.

O tym, jakie mogą być objawy nowotworu serca, decyduje m.in. to, jak duża jest dana zmiana oraz w jakiej części serca się ona znajduje. Wtedy, gdy zmiana doprowadza do zablokowania ujść przedsionkowo-komorowych, dochodzić może do występowania u pacjenta zaburzeń rytmu serca. Podobnie bywa wtedy, gdy nowotwór umiejscowiony jest w okolicy układu bodźcoprzewodzącego serca.

W sytuacji, gdy guz ma duże rozmiary i doprowadza on do zaburzeń przepływu krwi, u chorych pojawiać się mogą dolegliwości sugerujące niewydolność serca. Zdarza się również tak, że od zmiany odrywają się jej fragmenty i dostają się one do krwiobiegu – w takim przypadku u pacjentów dochodzić może do zatorów systemowych lub płucnych.

Ogólnie wśród objawów, które mogą pojawiać się w przebiegu nowotworów serca, wymienić można przede wszystkim:

U pacjentów z nowotworem serca pojawiać się mogą również i dolegliwości, które związane są z samym zachorowaniem na chorobę nowotworową. Tutaj wspomnieć trzeba przede wszystkim o takich problemach, jak niezamierzona utrata masy ciała, gorączka czy niedokrwistość.

Nowotwory serca: rozpoznawanie

Wtedy, gdy pacjent skarży się na występowanie jakichś dolegliwości – np. uczucia duszności czy epizodów bólu w klatce piersiowej – zazwyczaj zgłasza się on ostatecznie do kardiologa. Tak jak już wcześniej wspomniano, nowotwory serca często wykrywane są przypadkowo – jednym z badań, dzięki któremu możliwe jest zdiagnozowanie zmiany nowotworowej w sercu, jest echokardiografia. Zwykle wtedy, gdy podczas niej zaobserwowana zostanie obecność nietypowej zmiany w sercu badanego, kierowany jest on na kolejne badania. Zazwyczaj są nimi dokładniejsze od echokardiografii badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa klatki piersiowej czy obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Dodatkowe badania mają na celu nie tylko pomóc w określeniu tego, jakiego rodzaju zmiana wystąpiła u chorego, ale i umożliwiają one precyzyjniejsze określenie jej wielkości czy zaplanowanie przebiegu leczenia.

Warto tutaj zaznaczyć, że zanim zostanie postawiona diagnoza nowotworu serca, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej. Guzy serca należy różnicować m.in. ze skrzeplinami, ale i z innymi zmianami mogącymi występować w obrębie omawianego narządu, takimi jak np. torbiele osierdzia, ektopowa tarczyca czy zgrubienia wsierdzia. Istotne jest również różnicowanie nowotworów serca z ciałami obcymi, takimi jak np. elektrody wewnątrzsercowe czy cewniki do wkłuć centralnych.

Nowotwory serca: leczenie

O tym, jakie leczenie zastosować w przypadku nowotworu serca, decyduje m.in. wielkość zmiany, jej wpływ na czynność serca, ale i to, czy pacjent z powodu obecności guza zmaga się z jakimiś dolegliwościami. Wtedy, gdy zmiana znajduje się w niekorzystnej lokalizacji, ale jednocześnie nie wywołuje ona żadnych objawów, możliwe jest odstąpienie od operacji i obserwacja pacjenta. Ogólnie jednak leczenie nowotworów serca opiera się na zabiegach chirurgicznych. Czasami możliwa jest resekcja samej zmiany, czasami zaś konieczna jest wspomniana wcześniej autotransplantacja, polegająca na resekcji serca, usunięciu zmiany nowotworowej i następnie na ponownym wszczepieniu pacjentowi jego własnego serca.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze