Zaloguj
Reklama

Czym jest niewydolność serca?

Problemy z sercem u młodych dorosłych
Fot. Shutterstock
Problemy z sercem u młodych dorosłych
(0)

Niewydolność nie jest jedynie jednostką chorobową a zespołem klinicznym prowadzącym niejednokrotnie do trwałego inwalidztwa oraz zgonu.

Reklama

Spis treści:

 1. Czym dokładnie jest niewydolność serca?
 2. Przyczyny niewydolności serca
 3. Objawy niewydolności serca 
 4. Jakie badania wykonać przy podejrzeniu niewydolności serca? 

Istnieje kilka podziałów niewydolności serca jak również szereg badań pozwalających na zdiagnozowanie tego zjawiska chorobowego.

Niewydolność serca to złożony zespół kliniczny który odpowiada za wysoką śmiertelność populacji. Może być efektem przeżycia ostrych stanów chorobowych takich jak zawał serca czy innych patologii serca oraz czynników niekardiologicznych jak np. większe potrzeby metaboliczne tkanek. Ogromne znaczenie ma więc profilaktyka oraz zapobieganie rozwojowi procesu chorobowego.

Czym dokładnie jest niewydolność serca? 

Jest to stan patologiczny, gdzie serce nie zapewnia tkankom odpowiedniego przepływu krwi a co za tym idzie, nie zaspokaja ich zapotrzebowania metabolicznego.[1]

Istnieją podziały niewydolności serca:

 • Pierwszy podział mówi o niewydolności niskopojemnościowej (gdzie zmniejszona jest pojemność minutowa serca wraz ze zmniejszeniem pojemności wyrzutowej) i wysokopojemnościowej (gdzie zapotrzebowanie tkanek w tlen jest mniejsze niż minutowa pojemność wyrzutowa serca).
 • Drugi podział, dzieli niewydolność serca na lewokomorową i prawokomorową niewydolność serca.
 • Trzeci podział, na ostrą niewydolność serca (spowodowaną nagłym wzrostem ciśnienia w prawym lub lewym przedsionku serca) i przewlekłą niewydolność serca (która narasta powoli i skutkuje zatrzymaniem płynów w organizmie, w wyniku zatrzymywania sodu przez nerki).[2]

Przyczyny niewydolności serca 

Przyczyn niewydolności serca należy upatrywać w takich czynnikach jak:

 • uszkodzenia czy urazy mechaniczne powodujące zwiększenia ciśnienia w komorze serca,
 • spadku masy mięśniowej (miocytów),
 • zaburzenia rytmu serca (przyspieszenie lub zwolnienie).[3]

Objawy niewydolności serca 

Objawy zgłaszane przez pacjentów, często są byt mało charakterystyczne by rozróżnić niewydolność serca z innymi schorzeniami, szczególnie gdy mówimy o początkach choroby. Wiele objawów jest efektem zatrzymania wody i sodu w organizmie, jak np. opuchnięcia czy obrzęki, które mogą mieć wiele różnych przyczyn.

Niewydolność serca, fot. shutterstock

Jakie badania wykonać przy podejrzeniu niewydolności serca?   

Najbardziej przydatnymi badaniami są:

 • echokardiogram (wskazujący wielkość jam serca, czynność skurczową i rozkurczową, czynności zastawek),
 • elektrokardiogram (EKG- wskazujący rytm serca). Są to jedne z podstawowych badań diagnozujących niewydolność serca.

Ważne są też badania biochemiczne (między innymi: sód, potas, kreatynina), hematologiczne (między innymi: hemoglobina, hematokryt, płytki krwi) oraz stężenie hormonu tarczycy (TSH).[4]

Choroby układu krążenia każdego roku zbierają swoje żniwo. Warto więc pozostać pod stałą kontrolą lekarza i wdrożyć do swojego stylu życia zlecenia umożliwiające wyjście poza grupę ryzyka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA DLA LEKARZY RODZINNYCH I STUDENTÓW MEDYCYNY, TOM V, Część 1, NIEWYDOLNOŚĆ SERCA, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Marka Kucha, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, WARSZAWA 2004
  [2] KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA DLA LEKARZY RODZINNYCH I STUDENTÓW MEDYCYNY, TOM V, Część 1, NIEWYDOLNOŚĆ SERCA, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Marka Kucha, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, WARSZAWA 2004
  [3] Standardy PTK NIEWYDOLNOŚĆ SERCA Opracowane przez Komisję: Przewodniczący: Prof. Jerzy Kuch- Akademia Medyczna – Warszawa, Prof. Halina Adamska-Dyniewska- Wojskowa Akademia Medyczna – Łódź, Prof. Andrzej Bochenek- Śląska Akademia Medyczna – Katowice, Prof. Andrzej Cieśliński- Akademia Medyczna – Poznań, Prof. Mirosław Dłuśniewski- Akademia Medyczna – Warszawa, Prof. Jacek Dubiel- Akademia Medyczna – Kraków, Prof. Jerzy Korewicki- Instytut Kardiologii – Warszawa, Prof. Danuta Liszewska-Pfejfer-Akademia Medyczna – Warszawa, Prof. Edmunt Nartowicz- Akademia Medyczna – Bydgoszcz, Prof. Michał Tendera
  Śląska Akademia Medyczna – Katowice, Prof. Krzysztof Wrabec- Akademia Medyczna, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Wrocław, Prof. Marian Zembala- Śląska Akademia Medyczna - Zabrze
  [4] Wytyczne ESC dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca na 2012 rok Grupa Robocza 2012 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ds. Rozpoznania oraz Leczenia Ostrej i Przewlekłej Niewydolności Serca działająca we współpracy z Asocjacją Niewydolności Serca ESC (HFA) 2012

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze