Zaloguj
Reklama

Czy regularne bieganie jest zdrowe dla serca?

Bieganie
Fot. Pantherstock
Bieganie
(5)

Siedzący tryb życia jest jednym z głównych czynników ryzyka w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych (wraz z wysokim ciśnieniem krwi, nieprawidłowymi wartościami lipidów, paleniem, otyłością).

Reklama

Regularne bieganie (trening aerobowy) wiąże się ze zmniejszeniem umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u zdrowych oraz u osób z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.  Regularne ćwiczenia mają korzystny wpływ na wiele z ustalonych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Bieganie sprzyja redukcji masy ciała i może pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Może zmniejszyć  poziom „złego” cholesterolu we krwi (LDL), a także cholesterolu całkowitego, a podnieść "dobrego" cholesterolu (HDL).

Regularne bieganie ma wiele korzyści, m.in. prowadzi do  zwiększenia tolerancji wysiłku, zmniejszenia masy ciała, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie złego -LDL i całkowitego, powoduje wzrost dobrego cholesterolu (HDL), zwiększa  wrażliwość na insulinę. Według badań kobiety, które wykonują intensywny wysiłek fizyczny mają wysokie  stężenia cholesterolu HDL we krwi ("dobrego" cholesterolu), który zmniejsza ryzyko chorób serca.

Wysiłek aerobowy powoduje zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen przy tej samej intensywności wykonywanej pracy zewnętrznej, o czym świadczy zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i ciśnienia tętniczego .Tym samym zmniejsza się również prawdopodobieństwo wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów z chorobą sercowo-naczyniowych, których tolerancja wysiłku jest niska.

Do dodatkowych efektów wysiłku aerobowego (w tym biegania) należą zmiany o działaniu przeciwzakrzepowym - zwiększenie objętości osocza, zmniejszenie lepkości krwi, redukcja agregacji płytek i wzrost aktywności trombolitycznej, a także zmniejszenie ryzyka zaburzeń rytmu serca.

Trening wysiłkowy wywołuje hartowanie mięśnia sercowego przez niedokrwienie co zwiększa tolerancję serca na późniejszy dłużej trwający stres niedokrwienny, zmniejszając w ten sposób uszkodzenie mięśnia sercowego i ryzyko potencjalnie śmiertelnych tachyarytmii komorowych.

Zalecane są minimum treningi 3 razy w tygodniu trwające przynajmniej po 30 minut o intensywności prowadzącej do wzrostu akcji serca do około 130 uderzeń na minutę.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze