Zaloguj
Reklama

Co dziś wiemy na temat stentów?

Co dziś wiemy na temat stentów?
Fot. Pantherstock
(4)

Stent, definiowany jest jako niewielka zwinięta „sprężynka”, którą umieszcza się we wnętrzu naczynia krwionośnego w celu przywrócenia jego drożności.

Reklama

Stent wykonany jest najczęściej ze stopu kobaltowo-chromowego bądź ze stali. Dzięki wprowadzeniu elastycznego stentu do wnętrza naczynia, możliwe jest jego udrożnienie i przywrócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Stent wprowadzany jest do naczynia krwionośnego przy pomocy cewnika balonikowego. Z roku na rok wzrasta liczba przeprowadzonych operacji z zastosowaniem stentu. Pozwalają one na normalne, sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym

Zabieg wprowadzenia stentu

Cały zabieg związany z wprowadzeniem stentu trwa około 30 minut. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, w specjalnie przygotowanej do tego pracowni (radiologicznej), pacjent jest cały czas monitorowany.

Wyróżnia się dwa etapy wprowadzenia stentu:

  1. Etap - wprowadzenie cewnika, który na swoim zakończeniu ma niewielki balonik, na nim nałożony jest stent Gdy stent zostanie wprowadzony w konkretne, docelowe miejsce w tętnicy, dochodzi do rozprężenia balonu, do jego wnętrza wprowadzany jest płyn izotoniczny bądź powietrze (zależne od wskazań i decyzji lekarza). 
  2. Etap - to usunięcie cewnika i pozostawienie w danym miejscu samego stentu. W konsekwencji prowadzi to do całkowitego zniknięcia zwężenia.

fot. pantherstock

Stenty umieszczane są najczęściej w takich miejscach jak: silnie zwężone naczynia szyjne, w przypadku aorty (leczenie tętniaków), zwężone naczynia mózgowe oraz w naczyniach wieńcowa tych. Cewnik wprowadzany jest poprzez małe nakłucie jeden z tętnic: promieniowej, ramiennej lub biodrowej. Zabieg nie jest bardzo bolesny.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze