Zaloguj
Reklama

Co dziś wiemy na temat stentów?

Operacja
Fot. Pantherstock
Operacja
(4)

Stent, definiowany jest jako niewielka zwinięta „sprężynka”, którą umieszcza się we wnętrzu naczynia krwionośnego w celu przywrócenia jego drożności.

Reklama

Stent wykonany jest najczęściej ze stopu kobaltowo-chromowego bądź ze stali. Dzięki wprowadzeniu elastycznego stentu do wnętrza naczynia, możliwe jest jego udrożnienie i przywrócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Stent wprowadzany jest do naczynia krwionośnego przy pomocy cewnika balonikowego. Z roku na rok wzrasta liczba przeprowadzonych operacji z zastosowaniem stentu. Pozwalają one na normalne, sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym

Zabieg wprowadzenia stentu

Cały zabieg związany z wprowadzeniem stentu trwa około 30 minut. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, w specjalnie przygotowanej do tego pracowni (radiologicznej), pacjent jest cały czas monitorowany.

Wyróżnia się dwa etapy wprowadzenia stentu:

  1. Etap - wprowadzenie cewnika, który na swoim zakończeniu ma niewielki balonik, na nim nałożony jest stent Gdy stent zostanie wprowadzony w konkretne, docelowe miejsce w tętnicy, dochodzi do rozprężenia balonu, do jego wnętrza wprowadzany jest płyn izotoniczny bądź powietrze (zależne od wskazań i decyzji lekarza). 
  2. Etap - to usunięcie cewnika i pozostawienie w danym miejscu samego stentu. W konsekwencji prowadzi to do całkowitego zniknięcia zwężenia.

fot. pantherstock

Stenty umieszczane są najczęściej w takich miejscach jak: silnie zwężone naczynia szyjne, w przypadku aorty (leczenie tętniaków), zwężone naczynia mózgowe oraz w naczyniach wieńcowa tych. Cewnik wprowadzany jest poprzez małe nakłucie jeden z tętnic: promieniowej, ramiennej lub biodrowej. Zabieg nie jest bardzo bolesny.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze