Zaloguj
Reklama

Co dziś wiemy na temat stentów?

Operacja
Fot. Pantherstock
Operacja
(4)

Stent, definiowany jest jako niewielka zwinięta „sprężynka”, którą umieszcza się we wnętrzu naczynia krwionośnego w celu przywrócenia jego drożności.

Reklama

Spis treści:

  1. Zabieg wprowadzenia stentu
  2. Przygotowanie do zabiegu wszczepienia stentu
  3. Co robić po zabiegu?

Stent wykonany jest najczęściej ze stopu kobaltowo-chromowego bądź ze stali. Dzięki wprowadzeniu elastycznego stentu do wnętrza naczynia, możliwe jest jego udrożnienie i przywrócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Stent wprowadzany jest do naczynia krwionośnego przy pomocy cewnika balonikowego. Z roku na rok wzrasta liczba przeprowadzonych operacji z zastosowaniem stentu. Pozwalają one na normalne, sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym

Zabieg wprowadzenia stentu 

Cały zabieg związany z wprowadzeniem stentu trwa około 30 minut. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, w specjalnie przygotowanej do tego pracowni (radiologicznej), pacjent jest cały czas monitorowany.

Wyróżnia się dwa etapy wprowadzenia stentu:

  1. Pierwszy Etap - wprowadzenie cewnika, który na swoim zakończeniu ma niewielki balonik, na nim nałożony jest stent. Gdy stent zostanie wprowadzony w konkretne, docelowe miejsce w tętnicy, dochodzi do rozprężenia balonu, do jego wnętrza wprowadzany jest płyn izotoniczny bądź powietrze (zależne od wskazań i decyzji lekarza). 
  2. Drugi Etap - to usunięcie cewnika i pozostawienie w danym miejscu samego stentu. W konsekwencji prowadzi to do całkowitego zniknięcia zwężenia.

Stenty umieszczane są najczęściej w takich miejscach jak: silnie zwężone naczynia szyjne, w przypadku aorty (leczenie tętniaków), zwężone naczynia mózgowe oraz w naczyniach wieńcowatych. Cewnik wprowadzany jest poprzez małe nakłucie jednej z tętnic: promieniowej, ramiennej lub biodrowej. Zabieg nie jest bardzo bolesny.

Przygotowanie do zabiegu wszczepienia stentu 

O tym, w którym miejscu zostanie nakłuty pacjent (miejsce wprowadzenia stentu) decyduje zawsze lekarz. Wybrane miejsce, a dokładnie część ciała zostanie znieczulona miejscowo, ważne by to miejsce nie było owłosione. Bardzo ważne jest by pacjent był szczery z lekarzem, poinformował o dotychczasowych zabiegach, czy nie jest uczulony na znieczulenie, jakie przyjmuje leki, czy ma problemy z krzepliwością krwi, czy jest w ciązy, karmi dziecko bądź będzie miał przeprowadzony zabieg operacyjny. Lekarz podejmie decyzję co do zmiany leków (jeśli będzie konieczna).

Przygotowanie do zabiegu, fot. pantherstock

Co robić po zabiegu? 

Pacjent, po przeprowadzonym zabiegu zobowiązany jest zostać w szpitalu jedną dobę. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek komplikacji pobyt może zostać przedłużony. Kluczową kwestią jest także przestrzeganie wszelkich zasad i instrukcji przedstawionych przez lekarza. Bardzo ważną rolę odgrywają także wizyty kontrole i bezzwłoczne informowanie lekarza jeśli dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze